Albistea

 • Jarduera ekonomikoa eta ingurumenarekiko errespetua adiskidetzeko galdutako beste aukera bat

  2016-08-18
  Partekatu - Compartelo

  PasaiaPortua airetik 3

  Pasaiako portua auzoz eta babestutako natur ingunez inguratuta dago. Elkarbizitza ezinbestekoa.

  PASAIAKO PORTUAREN BERRIKUSTE  PLANARI BURUZ ARI GARA.

  Pasaiako Portuaren Plan Bereziaren (PB) Berrikuspena mahai gainean jarri duen dokumentu bat landu du Kai Zuzendaritzak. Egun indarrean dagoen PB, 7 urte luzetako izapide edo tramitazioaren ondoren onartu zela gogoratzeko modukoa da, izan ere indarrean egongo dena baina denbora gehiago izapideak egiten pasa dugula esan nahi du honek,  Administrazioaren “eraginkortasunaren” beste adibide esanguratsu bat.

  Onartzeari menderatutako agiriak, Kanpo Kaiaren mehatxua mantentzen du, mesedegarriagoa izango den ziklo ekonomiko batera uzten badu ere. Ingurune naturala suntsitzen duten azpiegitura handiekiko naiz proiektu erraldoiekiko burugogorkeriaz gain, barne kairako agertzen dituen zehaztapenei erreparatuta, ingurumenarekiko inongo mugarik jartzen ez duen jarduera ekonomikoaren logikari baino ez diola erantzuten nabarmentzen da. Portu agintaritzaren interesei ez ezik, Portua-hiria harremanari, inguruan dauden biztanleen interesei naiz ingurumenarekiko errespetuari erantzungo dion espazioaren eta erabilpen ezberdinen arteko antolaketa egitekoa aukera berri bat galtzen du plangintzak.Proposatzen diren ustiapena eta profilak hain dira neurriz gaindikoak,  kaiaren jarduerak gainezka egitera iritsiko litzatekeela aurrera eraman ezkero.

  Pasaiako termika demontatzen hasi dira2

  Termikak (irudian desmontatzen) Donibanen, txatarrak Lezon… arazo ugari sortu ohi dizkie Kaia inguruko bizatanleei naiz ingurumenari.

  No se toma en serio ni las afecciones que tanto en fase de construcción, ni como en posterior de explotación, se van a producir en las distintas variables medioambientales y que van a tener una incidencia directa sobre la población más cercana. No se adoptan medidas concretas para evitar esas afecciones en la calidad del aire, otro tanto relacionado con la contaminación acústica y como no, en la calidad del agua de la bahía a través una inexistente red de saneamiento en Donibane, la aportación de la regata de Txingurri y una ineficaz red que evita los vertidos de la propia actividad portuaria al mar.

  En un plano secundario, la ocupación de suelo y los perfiles que propone suponen un efecto claramente negativo a la calidad paisajística del entorno, y desde el punto de vista de la movilidad, sus determinaciones representan serias afecciones sobre las poblaciones del entorno.

  En síntesis, ¿qué sensibilidad hacia el medio ambiente se puede esperar de aquellos que no renuncian a la construcción del puerto exterior con las afecciones tan graves que provoca  en el medioambiente?

  Eguzki exige que se desestime este documento y que se proceda a elaborar uno nuevo en el que intervengan desde el principio todas las partes afectadas, así como que su tramitación se haga desde los ayuntamientos afectados como garantía de la necesaria participación ciudadana


  Partekatu - Compartelo