Albistea

 • Pinuaren gaitzaren inguruan Naturkonek egindako eskaerei Gipuzkoako Aldundiak erantzunik ez

  2018-11-26
  Partekatu - Compartelo

  Ona  hemen Eguzkik parte hartzen duen Naturkonen oharra bere osotasunean.

  Pinuaren gaitzaren inguruan hainbat urrats egin ditzala eskatu dio Naturkonek Gipuzkoako Foru Aldundiari

  Joan den asteazkenean, hilak 7, helarazitako gutun baten bidez, hainbat eskaera luzatu dio Naturkon Gipuzkoakolektiboak Gipuzkoako Foru Aldundiari, pinuari eraso dion onddoaren eta haren aurka jarduteko Aldundiak hartutako erabakiaren inguruan. Zehazki, galdetu dio zer informazio toxikologiko darabilen eskuartean, zer ikerlan egiteko asmoa duen tratamenduaren aurreko eta ondorengo egoera ekologikoa konparatu ahal izateko, nola pentsatzen duen bateragarri egitea tratamendu biozida hori eta perretxikoen kontserbazioa, bereziki Lobaria virens likenaren kontserbazioa…
  Gaur egun baso askorentzat kezka iturri den banda marroiak jotako landaketa.

  Banda marroiak jotako landaketa.

  Halaber eskatu dio, jakinik kobre oxidoa izugarri toxikoa dela onddoentzat ez ezik, arrain eta uretako gainerako faunarentzat ere, bere eskuetan duen informazio guztia helarazteko, Naturkoni berari ez ezik, Gipuzkoako arrantza-elkarte, arrantza-federazio eta elkarte mikologiko guztiei ere.

  Ildo beretik eskatu dio Naturkonek Aldundiari informazio horixe bera helarazteko Gipuzkoako parke naturaletako patronatuetako kide guztiei, natura babesteko kudeaketa beren esku baitute.

  Durangon pinudien fumigazioaren aurka egindako konzentrazioa azaroan

  Durangon pinudien fumigazioaren aurka egindako konzentrazioa azaroan

  Azkenik, arazoaren larritasuna eta, bereziki, hura konpontzeko aukeratu den bidearen larritasun handiagoa kontuan izanik, Naturkonek ondorioztatu du badagoela nahiko motibo behingoz konbokatzeko Gipuzkoako Biodibertsitatearen Kontseilua, 2015ean sortu zenetik behin ere bildu ez dena.

  Bere gardentasun-politikari muzin eginez, erantzuteari uko egin dio Aldundiak.

  Hau da gutunaren testua literala:

  .

                                    Ainhoa Aizpuru Murua Foru Diputatua
                                    Arantza Ariztimuño Zuzendaria

                                    Alfonso Acarreta Idazkari Teknikoa
                                    Iñigo Mendiola Zerbitzuburua                                  Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde                                  Orekarako Departamentua
                                    Gipuzkoako Foru Aldundia

  Jaun-andre horiek, egun on.

  Azken hilabeteetan Euskal Herrian oro har eta Gipuzkoan bereziki pinuetan zabaldu den izurritea dela eta, hainbat eskaera egin nahi dizkizuegu honen bitartez:

  • a) Jaso nahi genuke oraintsu onetsi berri duzuen eta urriaren 11n prentsaren aurrean iragarri zenuten “Konifero basoak berreskuratzeko euskal estrategia” delakoaren espedienteko dokumentazioaren kopia bana.
  • b) Halaber nahi genuke helaraztea gaiarekin lotuta eskura duzuen informazio teknikoa —toxikologikoa onddoekiko oro har, toxikologikoa uretako bizidunekiko, ingurumenarekikoa, fitosanitarioa…— eta administratibo guztia, hala nola Madrilgo Gobernuari egindako baimen-eskaeraren ingurukoa.
  • c) Jakin nahi genuke halaber ea zuen sailak aurreikusi duen, kobre (I) oxido bidezko tratamendua aplikatzen bada, aurretiko eta ondorengo azterketa faunistiko, floristiko eta ekologikoa egitea tratamenduaren ingurumen-ondorioak ebaluatu ahal izateko, bereziki onddoen gainekoa eta uretako ekosistemen gainekoa, baina lehorreko makrofaunari buruzkoa ere bai.
  • d) Jakin nahi dugu, orobat, nola aurreikusten duen zuen sailak bateratzea delako tratamendu hori Lobaria virens likena (Europako liken urrien eta mehatxatuenetako bat, Gipuzkoan bizi dena) babesteko obligazioarekin.
  • e) Aurreko puntu guztiei buruzko irizpen teknikoa enkargatzea EHUren Ekologia Departamentuari.
  • f) Gaiaren larritasuna ikusirik, uste dugu une egokia dela, eta hala eskatzen dizuegu, 2015ean sortutako Bioaniztasunaren Kontseilua (9/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa) konbokatzeko gai hau guztia aztertzeko, informazio hori guztia aldez aurretik helarazita kontseilukideei, garaia baita baso-politikan egurgintzaren sektorearen interesetik haragoko planteamenduak kontuan hartu eta prozedura gardenagoak baliatzeko.
  • g) Kobre (I) oxidoak onddoekiko duen toxikotasuna dela eta, eskatu nahi dizuegu halaber Euskal Herriko elkarte mikologiko guztiei helaraztea aurreko puntuetan aipatutako informazio tekniko guztia.
  • h) Bota nahi den konposatuak uretako bizidunekiko duen toxikotasuna ere ikusirik, halaber eskatu nahi dizuegu goiko puntuetan aipatzen den informazioa Euskal Herriko arrantza-elkarte eta arrantza-federazio guztiei helaraztea.
  • i) Iragarri den tratamenduaren ondorioak oso larriak izan daitezkeela aurreikus daitekeenez, orobat eskatu nahi dizuegu Parke Naturaletako Patronatuetako kideei ere helaraztea esandako informazio guztia.
  • j) Halaber esandako informazioa Gipuzkoako Arrantza Kontseiluko kide guztiei helaraztea, eta gai hau Kontseilu horren urteroko bilkuraren (nahiz aparteko bilkura monografiko baten) gai-zerrendara gehitzea, han ere azter dadin.

  Besterik gabe, jaso gure agurrik beroena.

  Donostian, 2018ko azaroaren 7an

  Naturkon Gipuzkoa
  Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan

  Honako hauek osatzen dugu Naturkon.

  Honako hauek osatzen dugu Naturkon.


  Partekatu - Compartelo