Albistea

 • Arabako eragileak hondakinen plangintza berriarekin ez dute bat egingo

  2018-09-29
  Partekatu - Compartelo

  Hiru aldiz errefuxako edukiontzi gehiago dago edukiontzi marroiak baino.

  Hona hemen  prentsa oharra:

  Arabako eragile sozialek ez dugu berreisten Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta Kudeaketarako 2017-2030 Plana

  “Ez dezagun aldaketarik espero beti berdina egiten badugu”

  Behean sinatu eta Arabako Lurralde Historikoan hondakinen inguruan lan egiten dugun arabako eragile sozialek, pasa den 2018ko abuztuaren 3an Gobernu Foralak onartu eta orain Norma Forala baten bitartez aprobatzeko eztabaida politikoa soilik falta denean, Planaren inguruko sentsazio batzuk argierazi nahiko genituzke. Labur esanda, ez dugu ez Planaren edukia ezta garapen modua partekatzen.

  Planaren edukiaren inguruan gure ustetan, ez ditu programatuta dituen 80 ekintzen aurrekontua bermatzen, tratamendu finalistetan apostua egiten du ekonomia zirkularrera egin beharreko trantsizioa alde batetara utsiz, ez du zuzentzen gaur egungo legedia ez betetzea, eta gainera Europako legediak dioen “kontaminatzen duenak ordaindu dezala” printzipioa ez du bermatzen ezta ere. Gogora dezagun hondakin onena sortzen ez dena dela. Guzti honegaitik, Arabako hondakin politikak pertsonatan eta bere lurraldearekiko arduran oinarritutako aldaketa egin beharra dauka, non eskumenak dituzten Administazioek aldaketa honen dinamizatzaileak izan behar diren baliabideak ipiniaz.

  Gardelegiko zabortegia Arabako hondakin planaren oinarria da eta izaten jarraituko plangintza berrian.

  Gardelegiko zabortegia Arabako hondakin planaren oinarria da eta izaten jarraituko plangintza berrian ere.

  Garapen moduaren inguruan, aurretikan esan beharra dago emendakinak ez direla partehartzeko herraminta bat, baizik eta eskumenak dituzten organuei datu edo balorazio juridiko-faktikoak kontutan izateko prozesu administratibo bat. Hiritar partaidetza politika publikoak egiterakoan sortzen den bitartekaritza hori bezala ulertuta, ez da barneratua izan oraindikan ardura publikoa duten erakundeengandik. Kasu honetan ez dira eskeini informazioan oinarritutako eztabaida guneak, azkeneko erabakia guztion artean itundua izateko ta gainera 2030 urterarte hipotekatzen gaitu. Edukia itundua eta ekintzak aurrera eramateko finantziaketa bermatuta daukan Plan batek, litekeena da emaitz hobeagoak izatea.

  Guzti hau eta gizarte-adoztazun ezagaitik, behean sinatzen dugun gizarte eragileok Arabako Batzar Nagusietan ordezkaritza daukazuten partido politiko guztiei, lurraldearen interes orokorra defendatzearen ardura publikoa bere gain har dezazuela eskatzen dizuegu. Horretarako emendakinen bitartez aurkeztutako Plana aldatzeko neurriak hartzea espero dugu. Gure ustetan, partaidetza eta hondakinen edo hobe esanda baliobideen itun bat sinatuz bakarrik lortu genezake.

  Hark esan bezala: “Ez ditzagun aldaketak espero beti berdina egiten badugu”

  Eragile sinatzaileak:

  Gaden Asociación Naturalista
  Amalur-Ekialdea
  IAN-ANI
  Eguzki Talde Ekologista eta Antinuklearra
  Ekologistak Martxan
  Hontza Natura Elkartea
  Grupo Ecologista Gaia
  Gasteiz Zero Zabor

  Vitoria-Gasteiz-en, 2018.eko Irailaren 18an


  Partekatu - Compartelo