Category Archives: dokumentuak

Arabako egitasmo eolikoen helegitea sinatzeko lekuak

 

ASTE SANTUAN SINADURA BILKETA

Haranako haranean /  Valle de Harana.

De 13.30 a 15:30 y de 18:00 a 20:00

Domingo 4 de abril en bar la piscina en Ullibarri

Lunes 5 de abril en el bar de Kontrasta.

————

Mendialdea

Maeztu apirilak 1 de abril 13:00-15:00

Bernedo apirilak 2 de abril 13:00-15:00

Kanpezu  apirilak 3 de abril 12:00-14:30

*********

Agurain.

Helegite bilketa eta informazio guneak

Local del Club Alpino Manu Yanque en los locales de la entrada a las piscinas

Martes y miércoles de 19:00 a 20:00

Y todo el día en el buzón.

LAB-EN Egoitza

Eguzki Liburu-denda

Otxoa

Herriko

Ortzi

Kaskazuri

—————

Araia:

Bar Aratz.

————–

Dulantzi

Ika mika

———-

Estibaliz:

Bar de Estibaliz “Pater”

———————–

Gasteiz:

Biketoki

Bulebar de Salburua 24

halabedi Taberna

Lab egoitza

Eusko Jaurlaritzaren lab egoitza

Luis Mari Luzuriaga.

Calle logroño 16 bajo, peatonal calle Palencia. Dejar en el buzón.

———————–

Iruraiz Gauna:

Udaletxean.

——————–

Korres

Centro Social /Gizarte Zentruan

————–

Maeztu

Mendialdeko Ogia.

——————

Murgia:

Buzón Atzabal mendi taldea

Buzón a la izquierda de la Cruz Roja.

——————-

Kanpezu:

Nora denda

Óxido

Iturrienea

Sábado 3 en la plaza de 12 a 14,30h

Helegiteak hemen topatuko dituzu hemen edo https://arabakomendiakaske.mozello.com/documentos-descargables/

– Zer bete behar duzu:

1- Nork.

+ Elkartea bazara: Elkartearen datuak eta lehendakari edo idazkariaren sinadura bere NA zenbakia barne.

+ Nork berak bdaltzeko edo pertsonala. Eskaeran zehazten den modura.

2- Zer

Bi kasuetan hiru helegiteak hizkuntza bakarrean.

3- Nori eman.

Helgiteak ez dira ministeriora bidali behar, Mendiak Askeri edo elkarlanean ari garen eragile bati iritsi arazi behar zaizkio. Zerrendako leku bat edo Mendiak Askeren mapa erabil dezakezue eta  Gipuzkoako kasuan Eguzkiren egoitzara bidal dezakezue:

-Iñigo kalea, 8 20003 DONOSTIA

Euskal erakunde publikoen diru-laguntzak arautzen dituzten oinarrietan ingurumenaren eta kontserbazioaren aldeko baldintzak gehitzeko eskaera

 

(2017ko uztailean Naturkon Gipuzkoak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailari aurkeztua 
eta Eusko Legebiltzarreko, Batzar Nagusietako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Udal eta Mankomunitate guztietako ordezkari eta talde politiko guztiei jakinarazia) 
 
Administrazio-kudeaketaren fragmentazioak, oro har, sektorekako espezializazio handiagoa dakar eta, beraz, aldian aldiko sektorean zerbitzu hobea ere bai. Haatik, fragmentazio horrek berak disfuntzioak ere ekartzen ditu maiz, ekintzak abiarazten dituen sektorean ez beste guztietan kalteak eragiten baitira beste departamenduek kudeatzen dituzten politika publikoen helburuen kontrako ondorioak ekarrita. Hala, alde batetik sektore batean lortzen den onura beste sektoreetan eragindako kalteekin batera iristen da, eta zalantzan jar liteke neurriak gizarteari eta interes orokorrari egiten dion ustezko onura.
———————
Halako disfuntzioen kalteak ahal beste leuntzearren, aspaldi xedatu ziren hainbat aurreikuspen, sail guztiek errespetatu beharreko zeharkako araubide moduan. Esaterako, gure eremuan baditugu zenbait araubide erosketa eta kontratazio publikoko prozeduretan hondakinen bolumena eta energia gastua ahal bezain urriak izan daitezen; gardentasuna, parte hartze librea eta merkatu-askatasuna ez ezik, esleipendunaren langileen lan-eskubideak, genero-berdintasuna eta abar luze bat ere errespeta dezaten.
Hizkuntza-normalizazioarekin zerikusia duten zeharkako politikak ere badute beren zuzeneko eta berariazko isla kontratazio- eta hautaketa-prozesuetan eta laguntza-deialdietan, dela bete beharreko baldintza gisa, dela lehian baloratu beharreko irizpide gisa.
Haurren babesean ere aplikatu izan dira zeharkako klausulak  laguntza eta diru-laguntza deialdietan. Katalunian, esaterako, bortxatzaileen erregistroko ziurtagiria eskatzen hasiak dira adingabeei zuzendutako nahiz batez ere adingabeekiko tratua duten jarduera kulturaletarako diru-laguntzak jaso eman ahal izateko.
Beste hainbeste esan liteke gutxieneko araubide eta jokabide etiko batzuei jarraitzeko exijentzia dela eta: administrazioari ez ezik, hark diruz lagundu beharreko pertsona, enpresa zein erakundeei ere exijitzen zaie horiek betetzea.
Eusko Jaurlaritzan bertan, oraintsu idatzi berriak dira sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdietako oinarrietan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko irizpideak aplikatzen lagunduko duten klausulak behar bezala gehitzeko gomendio eta argibideak. Hainbat eragilek hartu dute parte horiek biltzen dituen dokumentua prestatzen, horien buru Emakunde izanik, noski,  eskumen nagusiaren titularra denez.
———————
Naturaren eta haren kontserbazioaren aldeko elkarteek osatutako erakundea garenez, Naturkonen ederki asko dakigu joera handia, bereziki handia, dutela horiek, naturak eta kontserbazioak alegia, administrazio sektorialek diruz lagundutako jardueren eragin kaltegarriak pairatzeko. Ezin konta ahala jarduera laguntzen dituzte administrazio publikoek, kirol arlokoak, kulturalak, aisialdikoak, turistikoak eta, naturarekiko gutxieneko begirunerik eta kalterik ez eragiteko gutxieneko neurririk erakusten ez dutenak. Ondorioak negargarriak izan ohi dira, inguru naturalaren kaltean, jakina.
Are mingarriagoa da, gainera, espezie babestuei eragiten dietenean halako jarduerek kaltea, hainbat espezieren ugalketa, migrazioa, oinarrizko portaera edo atsedena oztopatzen dutenean, besterik gabe suntsitzen direnean eta, bereziki, botere publikoek diruz lagundutako jarduera horiek naturagune babestuetan antolatzen direnean edo haiei zuzenean eragiten dietenean.
Gero eta sarriago gertatzen dira halakoak, eta gero eta dimentsio handiagokoak izan ohi dira, ‘abenturako’ jarduerek, turismoak eta, gero eta jarraitzaile gehiago baitituzte eta halako ekimenen antolatzaileek haientzako kondizio ezin hobeak aurkitu baitituzte landa-eremuan eta naturaguneetan. Kontzertuak, mendi-lasterketak, nekazaritzako elikagaien feriak, festak, erromeriak, motordun ibilgailuen zeharkaldiak… inoiz baino maizago antolatzen dira naturagune babestuetan, gero eta irisgarriagoak baitira eta, beraz, kalte hartzeko aukera gehiago baitute. Hori gutxi ez, eta parte-hartzaile arruntak naturan egoki portatzeko eta behar bezala errespetatzeko prestakuntzarik ez du izaten gehienetan.
———————
Horregatik guztiagatik uste dugu interesgarria ez ezik, behar-beharrezkoa ere badela ahalik eta lasterren dokumentu orokor bat egitea, gizon-emakumeen berdintasunaren aldeko irizpideen kasuan egindakoaren antzera, natura eta ingurumena errespetatzeko eta babesteko irizpideak ere aintzat har daitezen euskal administrazio publikoek jarduerak diruz nahiz bestela laguntzeko nahiz saritzeko argitaratzen dituzten oinarrietako baldintzetan, horiei gehitu beharreko klausulak gehituz, hala lehia bidezko deialdietan, nola, are motibo handiagorekin, erantzukizun handiagoa baitute, berariaz ematen dituzten zuzeneko laguntzetan eta diru-laguntza izendunetan ere.
Eta, koherentzia hutsez, ez baita inola ere etikoa nork bere burua salbuestea besteei exijitzen dizkien kondizioak betetzeko obligaziotik, euskal administrazio publikoek berek, zeinek bere eskumeneko arloan eta nork bere politika publikoen baitan, zuzenean antolatutako nahiz sustatutako jardueretan ere jaso behar lirateke irizpide horiek.
———————
Hori guztia dela eta, Naturkon – Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan kolektiboak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari eskatzen dio albait lehen abiaraz dezala, eta gida dezala, gizon-emakumeen berdintasuna sustatzeko kasuan egindakoaren antzeko prozesu bat eta euskal administrazio publikoentzako gida moduko dokumentu bat sor dezala haren bitartez, nork bere sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdi publiko guztietan gehi ditzaten berek lagundutako nahiz saritutako jarduerek naturari, ingurumenari eta horien kontserbazioari kalterik ez eragiteko behar diren klausulak.
Naturkon, Naturaren  Kontserbazioa  Gipuzkoan
Zarautzen, 2017ko uztailaren 13an

Naturarekiko errespetua eta garapen ekonomikoa ekuazioaren aldagaia denean. Hegoaldeko Tren Saihesbidearen proiektuaren natura-hondamenak aurre eginez.

Hilabete hauetan zehar, jada urteak, Barakaldo Naturala Hegoaldeko Tren Saihesbidearen proiektuaren aurkako kanpainan, 2015ean Sustapen Ministerioak argitaratua eta Eusko Jaurlaritzak  elkarbanatua metro batzuk hegoalderago, argi eta garbi utzi du zein ez den haien jarrera:

– Ez dago Bilboko Portuaren aurka azpiegitura bezala;

– Ez dago merkantzien tren garraioaren aurka;

– Ez dago hemen bizi diren pertsonen bizi kalitate duina bermatzen duen euskal eredu ekonomiko baten alde.

Baita ere adierazi dute haien oinarriak non ezartzen diren:

– Barakaldoko eremu naturealen defentsan;

– Errekatxoko harana (lehen El Regato) eta Sasiburuko mendikatearen biziraupena eta mantentzea bermatuko duen babes juridikoa izatea;

– Hamarkadetan porlana jasan eta gero, lurzoru artifizializatu gehiagorik ez.

Honen aurreran, nola bateratu ezezkoak eta baiezkoak? Era oso erraz batean. Proiektuaren aldagaiak natura hektareak suntsitzea eta Portuaren esklusibitatea ematea den bitartean, bi alternativa aurkezten ditugu, hauen gakoa natura errespetatzea da eta merkantzia eta pertsonentzat dauden azpiegituren modernizazioaren alde egitea da. Bideoan laburpena egiten dugu.

Jarrera ofizialetik, hauen defendatzaileak merkantzia trenen zenbakia handitzea azpimarratzen dute, egunean igarotzen diren 13etatik 72ra.

Planteamendu alternatiboarekin, Barakaldo Naturalak eskatutako informe teknikoekin:

UrakBideAzpimarratutako bidegarritasun alternatibak (URAK BIDE TALDEA- Tokiko Arkitektura eta Ingeniaritza, Kimetz Etxebarria y David Barandika); 

Eta alternatiben etekin sozioekonomikoaren analisia, Hegoaldeko Tres Saihesbidearen proiektuaren aurka (David Hoyos eta Gorka ekopolBuena, EHU irakasleak eta EKOPOL Ikerkuntza Taldeko kideak);

Sustapen Ministeriorenak baina trafiko handiago izango du, konkretuki egunean 77 (5 gehiago), beraz, tren trafikoaren handitzearen potentzialitatea mantenduko litzateke, eta hori guztia Sustapen Ministerioaren eta Garapen Ekonomiko eta Azpiegituren Sailak 2017ko uztailean sinatutako hitzarmenean ezarritako I.faserako gastuaren  kalkuluak aintzat hartuta, edo nabariki txikiagoa. 

Zeintzuk dira Barakaldo Naturalak proposatutako alternatiben abantailak eta existitzen diren azpiegituretan oinarritatuta dagoen lurperatzean?

– C1 (Santurtzi-Barakaldo) edo C2 (Muskiz-Barakaldo) izan, bidaiari zein merkantzientzat zaharkitua dagoen azpiegituraren modernizazioa Dakar. Onura social eta ekonomikoa, Portuarentzat esklusibitaterik gabe.

– Zeharkatzen dituen herrien berreskuratzea, bai batetik zein bestetik, milaka metro koadro birsortze urbanistikoa gauzatzeko  eta gaur egun auzoetan topatzen ditugun oztopo fisikoak saihesteko. Herri hauentzako onura social eta ekonomikoaren handitzea. 

– Geltokien birkokapena eta egokitasuna gaur egun indarrean dauden araudiak aintzat hartuta, arkitektura-oztopoak kenduz eta beharrezkoa den irisgarritasuna bultzatuz eragina duten herrietan. Garraio publikoaren sustapena, pribatuaren aurrean. 

PORTADA BNB3Ondorioa: Gaur egungo landa-lurzoruak hartzen duen azalera mantentzea, bidaiarien eta merkantzien garraioa hobetzea, eta portuko azpiegitura zaindua bere gaur egungo mugimenduetarako eta etorkizunerako aurreikuspenetarako.

Guzti honi, beste abantaila bat gehituko diogu. Portu Agintaritza eta Administrazioek argitaratutako aurreikuspenak ez badira betetzen, SuperSur-eko 1A fasearekin gertatu zen bezala, ezarritako helburuaren erdia ez da bete, (eta norbaitek Gorostizako Santa Luciako sakanera joateko aukera badu, gaur egun bertatik atera zuten lurrarekin vetea, bertako trafikoa ikusita, hori ere ez dela betetzen esan dezakete), bidaiarien garraio publikoaren funtzionalitatea beteko zuen, aldi berean, herri batzuek birsortze urbanistikoa gauzatuko litzateke, beharra duten bi isurialdeetan (C1 edo C2).

Honi buruz zehatz mehatz ezagutzeko aukera izango duzue ekainaren 21an egingo dugun aurkezpen irekian. Deialdiaren informazioa hurrengo egunotan helaraziko dizuegu.

Eta bertara iritsita, gure aldarrikapena izan denera  bueltatzen gara: 

Proiektuaren gelditzea eta herri kontsulta zabaltzea: alternatibak daudela erakutsi dugu, bideragarritasuna aztertuta, eta aintzat hartzekoak dira. Ez dugu esaten dauden bakarrak direla, baina bakarrik erakutsi nahi dugu haiena ez dela aukera bakarra. 

Herri kontsulta: Guztion dirua delako, gure herriak eta gure ondare naturalak direlako, etorkizunean horrekin bizi izan beharko dugulako, eta beraz, erabakia hartzeko parte aktiboa izateko eskubidea dugulako.

 

BARAKALDO NATURALA ETA EGUZKI

Barakaldoko birika berdearen defentsa, bihotz eta buru kontua

TxostenAzalaEguzkiren eta Barakaldo Naturalaren esku gaur egun Barakaldoko biodibersitatearen azterketa betea daukagu, eta ondorio nagusia da: Bere gune naturalak defendatzeko eta babestuko hamaika arrazoiak dauzkagu.

Erriberako eurosiberiana haltzadia **, ur bazterretako eta lur lohitsuetako sahastia, “lastonareak” Mesobromion landak **, Atlantikoko eta sub-atlantikoko irasailak, Uzta atlantikoko zelaiak (larreratu gabekoak)*, marojal eurosiberianoa*, kantauriko artadia*, hariztiak, urkidiak, atlantikoko txilardiak*, lekuko hesiak, goiko termoatlantikoko gurbiztia…

(* azpimarratzen dugu EBren 92/43/CEE Zuzendaritzak ezarritako  Komunitate Interesa duten Habitat-ak eta **-rekin lehentasun izaera dutenak)

Hauek Barakaldoko aberastasunaren parte dira, eta askok defendatuko dugu, urruntasunetik, ezagutza ezagatik eta harrotasunetik, agintea dutenegatik, ez dute inguru hau berea sentitzen eta zati handi bat kendu nahi digute. SuperSur-arekin gertatu zen bezala, errepidea hortxe utziz, trokak betez, zuhaitzik gabeko inguruak zuhaitzak moztuz eta garai batean pistak izandakoak porlanez bete dituzte. 

Equinoccio Natura Ingurugiro kontsultoria bati Eguzkik eta Barakaldo Naturalak enkargatutako informean inguru hauen inbentario egiten du, kokapena eta fauna eta landaredi espezien zerrenda luzea egin du, inguru natural honen ezaugarriei eta habitat desberdinei esker, Barakaldo bizitzeko toki egonkortzat dute, bidaia migratzaileetan babesa topatzen dute, eta askotan hazteko leku bezala hartzen dute. Hauetariko asko, galzorian, ahul, arraro edo garrantzia berezia duten europear eta Eusko Jaurlaritzaren araudiaren arabera espezie bezala katalogatuta daude.

NaturaBizia2AzalaHorrela, arrain hiruarantza, baso-igel iberiarra, ferra-sagurzar handia, miru gorria, sai zuria, pitxatar nabarra, arrano sugezalea, belatz handia, lezkari arrunta, gardatxoa, euli-txori beltza, ipurtatsa, zata arrunta, martin arrantzalea, kulixka txikia, mendi-erregetxoa, lepitxuli arrunta, etabar luzea bat, fauna espezien artean, eta landaredian: woodwardia radicans, mendi ostargi-belarra, anbulo gaiztoa, Pinguicula lusitanica, gorostia…

Espezie hauek ez dakite mugez eta eredu ekonomikoez. Soilik haien biziraupenerako habitat egoki bat bilatzen dute eta oreka hori hausten badugu, katea etengo da. Arrazoi honengatik, EBk oso garatua duen ingurugiro araudi bat dauka eta epe motzera, eremu naturalak potentzialitate ekonomiko handia, lanak sotzeko, hezkuntzan zein osasunean izango ditu.

Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko Metropoliarentzako Lurralde Plan Partzialaren berrikuspearen Aurrepenean aurten aurkeztu du, “bere biziraupenerako katalogatuta dauden fauna eta landarediarentzako habitat-ak babestea”, eta aurrerago esaten du, horrelako ezaugarriak dituzten eremuak “garrantzia duten eremu naturalak, ez daukatenak babes izaerarik eta haien balioagatik beharrezkoa den trataera izan behar dutenak”.

Horrela, El Regatoko haranari errefentzia egiten dion dokumentu bat topatu dugu, “bertako basoak berreskuratzeko korridore berdeak sustatu, erriberakoak eta hezeguneak barne, konektibitate ekologikoa mantendu ahal izateko. Zehazki, Ganekogortako korridorea eta Barbadun – Artiba – El Regato – Oiola – Arrigorriagatik igarotzen dena.

Eusko Jaurlaritzak zein Espainiar Gobernuek merkantzien tren bat irudikatzeko zuriz dagoen mapa bat bezala ikusten dute. Eta gure agintariek, ez dute ezertxo ere esaten.

Ba beno, mahai gainean jartzen dugun ingurugiro azterketa dela eta, Barakaldo Naturaletik eta Eguzkitik,Barakaldoko aginte politiko, sozial eta ekologistek pausoak ematen unea irtsi dela uste dugu, gure birika berdearen balioa eta beharrezkoa den babesa eman behar diogu. Eta orain da hasteko unea. 

BARAKALDO NATURALA ETA EGUZKI

BARAKALDOKO UDALAk diruz lagundutako ekimena.

Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa

Aurrekoprentsa 201710171Gaur goizean Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa aurkeztu du prentsa-aurrekoan, atzo bere aurkezpena publikoa mugimendu sozialen aurrean egin zen. Eguzkik sindikatuekin, auzo elkarteekin eta mugimendu sozialekin batera lan egin du foro hau sortzeko. Garraio-sistema publikoa bateratuaren  eta mugikortasun jasangarriagoaren alde dauden taldeentzat eta pertsonentzat irekia dago indar handiagoa lortzeko.

Garraio publikoko sistema on batek eskualde guztien mugikortasun eraginkorragoa eta garapen ekonomiko hobea ekarri behar du. Ekitate soziala bermatu behar du, joan-etorriak askatasunez eta baldintza berdinetan egiteko eskubidea, erabiltzaileen inguruabarrak kontuan hartuz. Elkartasun-irizpideetan oinarritu behar du, izaera soziala lehenetsiz ordutegi, tarifa, ibilbide eta abarretan, errentagarritasun ekonomikoko parametrotan ezarri gabe.

Garraio publikoa pribatua baino lau bider merkeagoa da eta, gainera, mugikortasun iraunkorragoaren funtsezko zutabeetako bat da: auzo, herri eta hiri garbiagoak, seguruagoak, sozialagoak eta kutsadura gutxiagokoak ematen dizkigu, efizientzia energetikoa eta kutsadura-mailak gutxitzea dakarrenez gero.

Logoan klikatu manifestu osoa irakurtzeko,

TB_logo_textoarekin*