Albistea

 • Irungo Hiri Mugikortasun Jasangarriko Planaren (HMJP) kontrako alegazioa

  2024-03-04
  Partekatu - Compartelo

  Eguzki talde ekologistak, Irungo Hiri Mugikortasun Jasangarriko Plana (HMJP) jendaurrean jartzeko espedientean, eta legez ezarritako epearen barruan, alegazio bat aurkeztu zuen 2024ko martxoaren 1ean aipatutako planaren aurka. Oro har, planifikatzen diren helburuekin bat etor gaitezkeen arren, uste dugu erantzun beharreko bi gai daudela.

  Lehenengoak Oinarrizko Bizikleta Sarearekin du zerikusia, eta zehazkiago, Plaiaundi inguruan Txingudiko ES2120018 KBEaren eta ES0000243 BBEaren mugetatik garatzen den bizikleta-ibilbidearen zatiarekin, zeinak, aldi berean, Itsaso eta Lehorraren Jabari Publikoa inbaditu eta okupatzen baitu. Ibilbideko tarte hori Natura 2000 Sarearen parte den ingurumen-espazio hori lehengoratzeko helburuen aurkakoa da, eta, gure ustez, argi eta garbi urratzen ditu 22/1988 Legean eta Kostaldeei buruzko Erregelamendu Orokorraren 876/2014 Dekretuan ezarritako zehaztapenak. Hori dela eta, alegazioaren bidez, Irungo Udalari eskatzen diogu beste trazadura-aukera batzuk azter ditzala tarte horretarako, Legea betetzeko eta Europar Batasunaren intereseko habitat, flora eta fauna basatietan eragin negatiboak saihesteko Natura 2000 Sareko eremu horretan.

  Planteatzen dugun bigarren gaia trafikoaren afekzioei buruzkoa da, eta horiek murrizteko proposatzen diren neurriei buruzkoa. Planean, Udala gai horrekin lotutako neurriak hartzerakoan aitzindaria izan dela gogorarazten zaigu, eta bizi-kalitatea hobetzeko neurriak planteatzen ditu dokumentuan, trafikoak sortzen duen zarataren babesean eragiten dutenak. Proposatzen diren eta parteka ditzakegun neurrien artean, honako hauek daude: abiadura murriztea, asfalto fonomurriztaileak dituzten zoladurak, bide-segurtasunik eza minimizatzea, etab.

  Dokumentuan adierazten den jarrera aitzindari horrekin bat etorriz, uste dugu Juan Thalamas kalea bere osotasunean sartu beharko litzatekeela Planean proposatutako eremuetan. Izan ere, gure ustez, Plan honetan trafikoaren arloan ezartzen diren helburu, irizpide eta neurriek zentzu handiagoa hartzen dute, eta aipatutako kalean ere aplikatu behar dira. Eta hori da, hain zuzen ere, aurkeztu dugun alegazioan formalki eskatu duguna.


  Partekatu - Compartelo