Albistea

 • Azken ordua! Zain Dezagun Urdaibai

  2024-04-11
  Partekatu - Compartelo

  1943tik Larrabe Muruetako paduretan eta marjinetan dagoen ontzigintza enpresak 2015eko ABUZTUAREN 13an LORTU ZUEN ERABILERA INDUSTRIALAK IREKITZEKO ETA LEGEZTATZEKO UDAL LIZENTZIA.

  Hau da, dagokion ingurumen-baimena ere ez zuen betetzen, NIMP Jardueren Erregelamenduan gutxienez 1963tik derrigorrezkoa izan arren, edo Tapia andreak berriki indargabetu duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorra aplikatu zenetik:

  57. artikulua. Jarduera-lizentzia eskatzea.

  2. Lizentziaren eskaerarekin batera, proiektu teknikoa eta deskripzio-memoria aurkeztu beharko dira, teknikari eskudunak sinatuta. Memoria horretan, jardueraren ezaugarriak, erabiltzen den ingurunearen deskribapena, ingurumenean izan dezakeen eragina eta erabili nahi diren neurri zuzentzaileak zehaztuko dira, eraginkortasun-maila eta segurtasun-bermea adierazita.

  3. Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa behar duten proiektuen kasuan, aurreko paragrafoan aipatutako dokumentazioak ingurumen-inpaktuaren azterketa bat jaso beharko du, titulu honen II. kapituluan xedatutakoa aplikatzeko.

  61. artikulua

  1. Udalek ezin izango dute obra-lizentziarik eman jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jardueretarako, harik eta jarduera-lizentzia eman arte.

  Dirudienez, enpresa horrek mahuka zabal handia izan du udaletan, Foru Aldundian eta Eusko Jaurlaritzan, ontziak eraikitzeko eta dibidenduak banatzeko jardueran. Mundakako itsasadarra dragatu eta kanalizatzeaz eta Okako estuarioan kutsatutako lohiak isurtzeaz gain, laneko segurtasunik eza, Abestosiak langileei eragindako kalte hilgarriak, kontzesiorik gabeko padura babestuak okupatzea, isuriak eta amiantoa erabiltzea, bai eta ingurumenarekiko legezko betebeharrak urratzea ere, Muruetako edo Bizkaiko edozein taberna edo tailerri eskatzen bazaizkio.

  Orain, Astillero de Murueta SAk KOBRATUZ “joan” nahi du, iraungitako kontzesio batekin, KUTSATUTAKO LURZORU PUBLIKO batekin eta administrazio publikoari zuzendu nahi dizkioten betebeharren errekasto batekin, horiek bereak baino ez direnean: KUTSATZEN DUENAK ORDAINTZEN DU.

  !! Leku polita museo Yanki bat eraikitzeko, standing altuko jatetxearekin!

  Noski menuan, Txirlak metal astunekin saltzan berdean eta “Arrotasun” erara patatekin.

  Zain Dezagun Urdaibai


  Partekatu - Compartelo