Eguzki llama a acudir a la manifestación del sábado en Donostia

El Parlamento Vasco no admitió a debate la Iniciativa Legislativa Popular presentada en junio por la Coordinadora de Plataformas Anti-Incineradora de Gipuzkoa, pese a estar avalada por 35000 firmas,  y el sábado se ha convocado una manifestación de denuncia. Partirá a las 17:00 del Boulevard donostiarra.

incineradoraNO

La Coordinadora de Plataformas anti-incineradora de Gipuzkoa presentó en junio una Iniciativa Legislativa Popular sobre gestión de residuos, avalada por 35000 firmas. Finalmente, todo el trabajo de varios meses se ha quedado en agua de borrajas, porque el Parlamento Vasco se ha negado a abrir un proceso de debate. Así, sin más, se ha negado y punto. Da igual que 35000 ciudadanas y ciudadanos hayan firmado y apoyado una propuesta de ley que apuesta por una gestión sostenible de los residuos, descartando la incineración como método de gestión. ¿Es esta su democracia? Pues vaya farsa!
¿Qué miedo le tienen a abrir un debate sobre la propuesta de ley presentada? ¿Quizás se acabe el negocio de algunos? ¿Qué intereses económicos escondidos hay detrás de la incineradora que quieren construir? ¿Por qué no piensan en la salud de las ciudadanas y ciudadanos, y también en la del medio ambiente? Numerosas investigaciones realizadas demuestran los graves efectos negativos y perjudiciales de las incineradoras sobre la salud humana y medioambiental.
¿De dónde van a salir los 400 millones de euros necesarios para construir la incineradora? ¿Hasta dónde nos van a subir la tasa de basuras? ¿No están los Ayuntamientos en crisis? ¿O se va a endeudar la Diputación para hacer realidad las ocurrencias de algunos?
Saben que existe un vacío legal sobre este tema, y cada entidad hace lo que quiere o lo que puede: La Diputación Foral de Gipuzkoa impulsa la incineración, con todo el negocio que conlleva; los Ayuntamientos de Usurbil, Hernani y Oiartzun, sin embargo, apuestan por el sistema puerta a puerta, defendiendo un modelo de gestión de residuos más saludable, más sostenible, más barato, y el que menos repercusiones tiene en nuestro medio ambiente.
El Parlamento Vasco puede, con sus decisiones, robarnos el debate, pero sabemos que tenemos razón, y lo estamos demostrando día a día. No hay más que ver los excelentes resultados obtenidos con el puerta a puerta en Usurbil en unos pocos meses: un porcentaje de recicleja altísimo, nada menos que el 82 %. Por eso, hoy más alto que nunca: NO A LA INCINERADORA, Y SI AL PUERTA A PUERTA!
Para denunciar la burla del Parlamento Vasco a la sociedad, porque las ciudadanas y ciudadanos nos merecemos un respeto, y porque reivindicamos una verdadera participación, EL SABADO TODAS Y TODOS A DONOSTIA!

Golf belagia eta birkalifikazioak Lekarozen 252 etxebizitza egiteko

Baztango Lekarozko lurretan egin nahi duten Aroztegiako egitasmoari buruzko oharra da hau (golf belagia+hotela+eremu erresidentziala)

baztan

Baztango Lekaroz herrian egin nahi den Aroztegiako egitasmoari buruz, azken aldian, egunkarietan berri desberdinak argitaratu dira; haatik, egitasmoaren neurriaz egiazki jabetzeko datu bereziki garrantzitsuak isildu, mozorrotu edo arindu dituzte. Hala, prentsarako ohar honekin, berri horietan errandakoak argitu nahiko genituzke.
Hasteko, egitasmoko 252 etxebizitzako egoitzaldearen inguruko isiltasunak biziki harritu gaituela erran beharra dugu. Egoitzalde hau, egitekotan, 750 biztanlerekin Baztango populazio-gune berrian bihurtuko litzateke (Lekarozek orain 300 ditu, eta Baztanek 7800). Haraneko lurraldearen antolaketan izanen lituzkeen ondorioak, bai eta haren garapen ekonomiko eta sozialean ere, ikaragarriak izanen lirateke. Bertzalde, indarrean dagoen Udal Planarekin guztiz bateraezina dela aipatu beharra dago, eta ez duela deus ikustekorik Baztanen dagoen etxebizitzen galdearekin. Hala, lur-zoru ez-hirigarria hirigarrian sailkatzeko erabakia, hotelarekin eta golf-belagiarekin mozorrotu nahi duten jokaldi espekulatzailea da.
Halaber, Baztango udaletxeak NaBairen eta UPNren adostasunarekin, gaurgero, Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batez onartu duela erran beharra dago. Erabaki horri alegazioak aurkeztu zaizkio, eta horien edukiaren berri, aitzinago eginen dugun agerraldi publiko batean emanen dugu. Nolanahi den ere, egoitzaldea isilarazteko eginahalak, egitasmoaren inguruko interes ekonomikoak eta politikoak nolakoak diren erakusten digu, eta haren kalitatea zein den ere bai. Gisa horretan, baztandarrei zein begiramendu gutti diguten bistan gelditu da.
Bigarrenik, egitasmoaren sustatzaileei buruzko informazioetan bada gauza bat argitzeko: “Palacio de Aroztegia” izena, “BALTEA promociones inmobiliarias”ek 2009. urtean hartzen duen izena dela. Hala, “Inmobiliaria Caixa-Galicia”k BALTEAn %50ko partehartzea duela aipatu beharra dago, eta bertze erdian partikular desberdinek partehartzen dutela. Horregatik, egiazko jabeen nortasuna isiltzea aski salagarria da, batez ere, egitasmoaren bulkatzaileak bertakoak direla saldu nahi baitute.
Hirugarrenik, Lekaroztarren iritziari buruz aritu beharra dago. Lekarozko Batzarrearen deialdiari jarraikiz urriaren 4ean egindako herri-galdeketan, %48ko partehartze mailarekin herritarren %67 lurren birkalifikazioaren aurka agertu zen. Galdeketa hau Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batean onartu zela jakin, eta gero egin zen.
Laugarrenik, eta akitzeko, tarrapataka egindako ohar hau, Aroztegiako gaiaren gainean kezkatuta dagoen baztandar batzuen izenean egiten dugula erran nahi dugu; hemendik guttira formalki antolatuko dena, eta, orduan bere burua jende aitzinerat publikoki agertuko duena egitasmoaren balorazio xeheagoa egiteko eta alegazioen edukiak ezagutarazteko.
Baztanen, 2009ko azaroaren 26an.