Beste behin Irun-Brinkola ibilbideko aldirietako trenaz ez da hitz egin

Renfe DonostiLa consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, y los alcaldes de Bilbo, Donostia y Gasteiz se han reunido esta semana en Madrid con la ministra de Fomento, Ana Pastor, con el fin de consensuar los accesos del TAV a las capitales de la CAV.

Ni en la nota de prensa oficial, ni en las declaraciones de los protagonistas ante radios y televisiones, ni en otras informaciones periodísticas, hemos encontrado referencia alguna a que el mediático encuentro fuera aprovechado por los representantes vascos para plantear en el Ministerio, siquiera testimonialmente, qué pasa con el servicio de cercanías de RENFE, a pesar de que se trata de uno de esos asuntos pendientes “desde siempre” y, por supuesto, figura en el informe sobre las transferencias no satisfechas que el Gobierno Vasco ha presentado hace apenas unos días al Parlamento.

Por lo visto, esta vez tampoco tocaba. Y ya sabemos que el TAV lo eclipsa todo, pero empezamos a tener la sensación de que las instituciones vascas no solo no consideran prioritario el servicio de cercanías de RENFE, que eso es obvio, sino que, simplemente, no lo consideran.

Y, sin embargo, ese servicio representa al tren que realmente utiliza a diario un número significativo de ciudadanos. De hecho, en el caso de Gipuzkoa, la línea Irun-Brinkola vertebra el territorio tanto como la de Eusko Tren y transporta incluso un número superior de viajeros.

Se trata de una línea que, como es público y notorio, presenta deficiencias evidentes, por ejemplo, en las frecuencias, que no han mejorado al menos en los últimos 30 años, en los servicios, en la accesibilidad y en la seguridad de las estaciones. En este sentido, cabe recordar que muchas presentan dificultades insuperables para personas mayores, discapacitadas, con coches de niños, bicicletas… o carecen de pasos soterrados.

Está claro que poner esta línea a la altura de lo que se espera de un servicio ferroviario del siglo XXI va a requerir de cuantiosas inversiones. E intuimos que esta puede ser una de las razones por las que, tanto unos como otros, han decidido que este asunto no acabe de “tocar” nunca. Como si con el TAV ya tuvieran bastante. Las cercanías, otra víctima de la alta velocidad, podríamos decir.

Pero intuimos que no es solo el TAV. Por ejemplo, parece de sentido común pensar que cualquier debate o planificación sobre cómo mejorar el papel del tren en el sistema de transporte público de Gipuzkoa deba contemplar tanto a Eusko Tren como a RENFE. Pero, claro, los recursos financieros son limitados. Actuar con visión de conjunto obligaría también a establecer nuevas prioridades de inversión, y, en ese contexto, cómo explicar, por ejemplo, que no haya problemas para dedicar ingentes recursos a que el Topo recorra durante cuatro kilómetros el subsuelo del centro de Donostia, o sea, a la pasante del Metro, cuando sigue sin haber manera de soterrar en la línea de RENFE pasos peligrosos que periódicamente se cobran su tributo de sangre.

En nuestra opinión, si hubiese que actuar sobre el conjunto de los servicios de cercanías en Gipuzkoa, resultaría demasiado evidente que proyectos como la pasante del Metro en Donostia no podría ser una prioridad. Tenemos la sensación de que, seguro que no solo por eso, pero también por eso, hay quien prefiere que la línea Irun-Brinkola permanezca fuera de foco.

Zaborrak erraustu ez Olaztin ez inon

errauske ez

Euskal Herrian ingurumenaren defentsaren alde lan egiten dugunok, Nafarroako Gobernuak  “Cementos Portland” enpresari bere Olaztiko instalazioan zaborra errausteko baimena kendu diolaren albistea poz handiz jaso dugu. Informazio hau, irailaren 8an argitaratu zen Nafarroako Aldizkari  Ofizialen (185.zkia) irakurri ahal izan dugu.

Aurreko gobernu-taldeak aipatutako enpresari baimena eman zion bi urteren buruan proiektua martxan jar zezan. Denbora hori igarota eta proiektua geldi dagoela, egungo gobernu-taldeak baimena kentzea erabaki du.

Ohiko prozedura administratiboa jarraituz, ebazpen proposamenak 10 eguneko entzunaldi-izapidea izan du, denbora tarte horretan instalazioko titularrek ez dute inolako alegaziorik aurkeztu.

Zementu-fabrikako jabeek proiektu hau gelditzearen arrazoia baliabide ekonomiko falta izan dela esan duten arren, azken urte hauetan zonalde honetako biztanleek proiektu honen aurrean azaldu duten aurkako jarrera ere erabakigarria izan dela uste dugu. Honekin batera, errauskailu batek daukan etorkizun eskasa dago, izan ere Europak 2020an hondakin birziklagarriak desagerrarazteko metodo moduan errausketa ez erabiltzea erabaki du. Eta instalazio honetan erreko lirateken hondakinen (biomasa, gurpilak, araztegiko  lohiak, ibilgailuen zatiak, animali-irinak, plastikoak, margoak, bernizak, zaborrak, etab.)  zati bat behintzat mota honetakoak lirateke.

Hondakinen errausketa jarduera arriskutsua dela ez dugu soilik guk (ekologistak) esaten. 33.000 mediku eta zientzialarik (kontuan hartzeko kopurua bada) gobernatzaileak errausketari lotutako arriskuez ohartarazteko helburuarekin lan bat aurkeztu berri dute Europako Legebiltzarraren aurrean.  Izan ere, errauste prozesuan kutsatzaile toxiko ugari isurtzen dira ingurumenera, besteak beste, dioxina eta furanoak, airea, ura, lurra eta izaki bizidunetan inpaktu zuzenak dituztenak. Honetaz gain, nahikoa datu dauzkagu hainbat gaixotasunen intzidentzia tasaren igoeraren inguruan kezkatuta egoteko, esate baterako: minbizi mota batzuk, alterazio endokrino (diabetesa) eta hormonalak, fetuen garunaren garapenean funtzio kognitiboen ezarpen ez-egokia.

Olaztin lortutakoak, Gipuzkoako gobernari berriek (EAJ eta PSOE) bertan behera gelditu zen Zubietako errauskailuaren proiektua berpiztu nahi izanaren aurrean daukagun kezkarekin talka egiten du. Baina Olaztin gertatutakoak esperantzarako arrazoiak ematen dizkigu, guztion artean mota honetako proiektuak gelditu ahal ditugu eta. Proiektu hauek gizarte aurreratu baten azkenengo helburuaren aurka doaz; zaborren kudeaketa jasangarria lortzea ikuspegi ekonomiko, ekologiko eta sozialetik, oinarrizko lema “zero zabor” delarik.