Lurralde Planak Lasarte-Oria eta Andoain bitarteko bidegorri bat proposatzen du errepide nagusitik barrena

ptp DonostiEguzkiren iritziz, proposamenak berak agerian uzten du Buruntzaldean aurreikusitako lotura peatonal eta ziklistak motz geratzen direla.

Donostialdeko Zatikako Lurralde Planak Lasarte-Oria eta Andoain bitarteko bidegorri berri bat aurreikusten du. Bidegorri berriak A-1 errepide nagusiak egiten duen bide bera egingo luke, Buruntzako maldara arrimatuta (1). Bidegorri hori Plazaolako bidegorritik independente izango litzateke. Izan ere, Planak Plazaolako bidegorriari ere eusten dio. (Gogora dezagun, bide batez, Plazaolako bidegorria aspaldi-aspalditik barrengorrien edo txanpinoien tunelean blokeatuta dagoela.)

Bada, Lurralde Planak zirriborratzen duen bidegorri hau guztiz bat dator Eguzkitik behin baino gehiagotan adierazi dugun honako kezka honekin: Buruntzaldeko herrien arteko lotura peatonal eta ziklistak ez dira behar bezalakoak, eta askotan esistitu ere ez dira esistitzen. Are gehiago, egoera arintzeko gaur egun dauden proiektuak gauzatuko balira ere, motz geratuko lirateke. Bestela esanda: gure ustez, gaur egun dauden proiektuak ez dira nahikoa gabeziak behar bezala konpontzeko. Eta Lurralde Plana egin dutenak iritzi berekoak direla ondorioztatu daiteke. Izan ere, proposatzen duten bidegorri berriak nabarmen zuzentzen du Foru Aldundiak 2013an onartu zuen Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana (2).

Orain dela hilabete batzuk, Errekalde eta Lasarte bitarteko bidegorria inauguratu zenean ere, aurrerapen handia zela esan genuen, Donostia eta Lasarteren arteko urtetako blokeo anormal eta ulertezin bati amaiera ematen ziolako, baina ez zela inolaz ere nahikoa. Ez soilik Usurbil edota Andoainekiko loturek konpondu gabe jarraitzen dutelako, baizik eta, gure ustez, Lasartek

Donostiarekin behar duen lotura peatonal eta ziklista asetzeko bidegorri bat motz geratzen delako.

Donostialdeko Zatikako Lurralde Planak Lasarte-Oria eta Andoain bitartean aurreikusten duen bidegorri berrirako ez dago eperik, ezta aurrekonturik ere. Beraz, gaur gaurkoz, proiektua mapa baten gainean egindako marra bat baino ez da. Hala ere, guk dakigula, bidegorri berri bat errepide nagusiko zati honetatik barrena egitea egokia dela adierazten duen lehen dokumentu ofiziala da. Eta, gainera, dokumentu honen maila ez da nolanahikoa, teorian behintzat. Gure ustez, Lurralde Planak bidegorri horren aukera aipatzea bera gure eskaera egokia dela berrestera dator. Are gehiago kontuan izanda Plana ezin dela inolaz ere “ekologistatzat” jo (3).

Gauzak horrela, Lurralde Planak egiten duen bidegorri berriaren proposamena helduleku bat izan daiteke Foru Aldundiak eta udalek gaiari gure ustez merezi duen bezala heltzeko.

(1) Donostialdeko Zatikako Lurralde Planetik ateratako planoak. Bidegorri berria zirriborratuta ikus daiteke.

lasarte andoain ptp 2015 abendua1

(2)  Foru Aldundiaren Bizikleta Bideen Planak gure inguruan bi ardatz nagusi aurreikusten ditu: batetik, DONOSTIA-Andoain-BEASAIN, Urumea bailaratik barrena; bestetik, DONOSTIA-Usurbil-MUTRIKU, gutxi gorabehera kostako bidetik barrena. Bi ardatz hauen arteko lotura soil-soilik Lasartetik eta Plazaolako bidegorritik egingo litzateke. Bistan da Lurralde Plana egin dutenentzat lotura hori ez dela nahikoa; ez lukete errepide nagusitik barreneko bidegorri berririk proposatuko, bestela.

(3)  Porlanzalea eta ingurumen aldetik iraunkorra ez dela iritzita, hamaika izan dira Donostialdeko Zatikako Lurralde Planaren kontra aurkeztutako alegazioak, tartean, Eguzkirenak. Interesa duenak esteka honetan aurkituko ditu: http://eguzki.org/es/2015/11/15/eguzkik-donostialdeko-eta-bidasoa-beheko-eskualdeetako-zlp-planari-alegazioak-jarri-dizkio/ 

EGUZKI, 2015eko abendua

ZWE. Aireko kutsadura eta hondakinen errausketa. 2015 Azaroa

Dokumentua ikusteko, irudiaren gainean klikatu ezazu.

lafarge 2015 abendua

LAFARGE MONTCADA I REIXAC (BARTZELONA). ZEMENTU FABRIKA

Ikerketaren egileak: Fundació ENT.

Dokumentuaren sarrerak honela dio:

Este informe aborda cinco casos de estudio sobre la incineración y coincineración de residuos en la Unión Europea, en relación con el cumplimiento de las principales directivas relativas a la contaminación atmosférica.
Las políticas sobre emisiones atmosféricas y la calidad del aire se encuentran entre las políticas medioambientales con una tradición más larga. Han hecho progresos notables especialmente en el contexto de la lluvia ácida de los años 801. Sin embargo, a medida que la demanda y los precios de la energía aumentan, el cambio climático continúa desafiando los modos de producción y consumo industriales.
Es en la encrucijada de la crisis energética (p.e. ausencia de reservas de combustible fósil en la UE) y en el aumento de la generación de residuos donde la incineración ha ganado protagonismo en la última década como opción de eliminación. No obstante, la sociedad ha impugnado la incineración de residuos desde varios puntos de vista.
En primer lugar, desde el punto de vista de la salud y de riesgo ambiental. A pesar de la adopción de medidas de reducción de la contaminación, la emisión de contaminantes a la atmósfera, el suelo y el agua es una consecuencia inevitable de la incineración de residuos. Entre otros contaminantes, las dioxinas, los metales pesados y las partículas pueden causar enfermedades respiratorias, cáncer, daños al sistema inmunológico y problemas reproductivos y de desarrollo.
En segundo lugar, una vez las incineradoras están en funcionamiento se espera que un flujo constante de residuos (p.e. los residuos sin clasificar) alimente estas operaciones. Por ello, pueden potencialmente convertirse en un bloqueo tecnológico ya que se desalentarán futuros avances en el desarrollo de políticas de prevención de residuos, recogida selectiva, reutilización y reciclaje.

En tercer lugar, desde el punto de vista de la conservación de la energía, según el análisis de ciclo de vida, la incineración es menos preferible que la reutilización y el reciclaje de materiales.5
Este informe trata sobre los contaminantes liberados en el aire ambiente, en relación con los valores límite exigidos por las directivas de la UE. Se estudian cinco casos indagando en las dimensiones más relevantes de la contaminación atmosférica causada por la incineración y la coincineración, concretamente en los valores límite de emisión (p.e. valores medidos en el punto de las emisiones, por ejemplo emisiones de chimeneas), valores límite de inmisión (p.e. estándares de calidad del aire ambiente, valores medidos por los dispositivos de vigilancia públicos), conflictos de procedimiento en la expedición de los permisos y conflictos de legitimidad en cuanto a la valoración de opciones alternativas de gestión de residuos.