Albistea

 • Eguzkik Pasai Donibaneko saneamendua etxe guztietara zabaltzea exijitzen du

  2022-12-20
  Partekatu - Compartelo

  Saneamiento P.DonibaneEguzki talde ekologistak alegazioa aurkeztu dio jendaurrean dagoen Pasai Donibaneko saneamenduaren lehen faseko proiektuari.

  Hona hemen aurkeztutako alegazioaren edukia:

  ALEGAZIOA

   1. Donibaneko saneamendu-arazoa osorik konponduta egon beharko litzateke hamarkada batzuk lehenagotik, Europako, Estatuko eta autonomia-erkidegoko indarreko araudia betez.

  2. Etxebizitzen eta eraikinen saneamendua egokitzea, badiara hondakin-urak zuzenean isurtzea saihesteko, aipatutako araudietako zehaztapenei lotuta egoteaz gain, eraginpeko herritarrek eta, bereziki, gure taldeak etengabe eskatu dutela duela urte askotatik hona.

  3. Administrazio eskudunen jarduera negargarritzat baino ezin dela jo, arazo hori konpontzeko hartutako erabakiak eta konpromisoak sistematikoki ez betetzeagatik. Gogoratu behar da, beste behin ere, honako hauek: Gipuzkoako Lurralde Historikoan saneamendu-azpiegiturak eraikitzeko Esparru Akordioa 2007-2011 aldirako, badiaren saneamenduaren egoerari buruzko 2012ko txostena, hura gauzatzea ezinbestekotzat jotzen duena, edo 2016-2021 aldirako Plan Hidrologikoa.

  4. Foru Aldundiak, 2021eko urrian egindako ekitaldi publiko batean, saneamenduari eta beste zerbitzu-sare batzuei buruzko aurreproiektua aurkeztu zuen. Bertaratutakoen iritziz, aurreproiektu horrek gabezia handiak zituen, besteak beste, ingurumenaren ikuspegitik kezkatzen gaituena, hau da, badiaren aurrealdean dauden etxebizitzak saneamendu-sare berrira ez lotzea. Ildo horretan, eta proiektuaren edukiekin ados ez egotearen ondorioz, 600 alegazio baino gehiago aurkeztu ziren, eta urtebete geroago egiaztatu ahal izan denez, ez dira zoritxarrez kontuan hartu.

  5. Jendaurreko informazioaren izapidean dagoen proiektu honek lehen aipatutako dokumentuak zituen gabezia berberak ditu, baina, agerikoa denez, egungo proiektuaren irismena partziala da, proiektuaren faseetako bati bakarrik baitagokio.

  6. Foru Aldundi honen ideia onartezintzat jotzeaz gain, hau da, proiektuak eragiten dien etxebizitza guztien % 10 sare orokorrera konektatu gabe uzteaz gain, ziur gaude hondakin-uren arloko araudia urratzen duela, eta horrek EBtik zigor handiak ezartzea eragiten du, baita Espainiako Estatuari ere.

  7. Aplikatzekoak diren araudiak bete gabe, hondakin uren isurketa zuzenari eusteko erabakiak ekar ditzakeen segurtasun juridikorik ezaz eta legezko ondorioez gain, ezin da biztanleriaren zati bat bazterrean utzi beharrezko hondakin uren bilketa egin gabe, horrela lehen eta bigarren mailako herritarrak ezarriz eta berdintasun printzipioa urratuz, osasun arazo bat eta uraren kalitatearen galera garrantzitsu bat eraginez.

  8. Hondakin-urak biltzeko sare osoaren irismeneko obra batek (Loiolako araztegian amaitzen da), 300 milioi eurotik gorako kostuarekin, ezinbestekoa dena gizarte hau ingurune naturalekin osasuntsu eta harmonian bizi dadin, HONDAKIN-UREN BILKETA OSOA ebatzi behar du, Badiako kutsadura iraunaraztea saihestuz, eta Pasai Donibaneko barrutiko eremu horretan bakarrik 50 etxebizitza baino gehiago Badiara isurtzea ahalbidetuz. Eremu horretan, isurketa beltzak biltzen dituzten ur horietan jendea bainatu egiten da eta arrantzan aritzen da, gaixotasun-fokua izan daitekeelarik, eta horren ertzean usain-jarioa arnasten da. Gure ustez, AUKERA PAREGABEA da, eta ez lirateke baliabide ekonomikoak urri eman behar ur beltzak erabat biltzeko eta arau-esparrura egokitzeko. Kontuan izan behar dira, halaber, uraren kalitatean eta osasunean izandako eraginak, baita paisaiaren narriadurari dagozkionak ere; izan ere, etorkizunean kalte egin diezaieke Gipuzkoako zein kanpoko turismoari eta bertako zerbitzuei (jatetxeak, tabernak, ostatuak, etab.), badiako urak kutsatuta jarraitzen badu.

   Azaldutako guztia kontuan hartuta, honako hau

  ESKATZEN DUGU

  1. Aurkeztutako alegazioa kontuan hartu eta proiektuan sartzea, hura hobetzeko eta saneamenduaren auziari irtenbide integrala emateko.

  2. Proiektua faseka gauzatzearekin batera, aldatutakoan, proiektua informazio publikoan uzten duten etxebizitzen azterketa xehatua egitea, sare nagusira konektatzeko behar diren irtenbide teknikoak ezartzeko.

  3. Eusko Jaurlaritzan, Foru Aldundian eta Pasaiako Udalean laguntza edo dirulaguntza lerro bat ezartzea, aurreko puntuan aipatutako etxebizitzak saneamendu-sare nagusiarekin lotzeko egokitzapen-gastuari aurre egin ahal izateko. Gastu hori lehen aipatutako azterlan xehatuak kalkulatu beharko du.

  4. Beranduenez, proiektuaren eremuaren barruan dauden etxebizitza GUZTIAK saneamendu-sare orokorrera konektatzea eta erakunde eskudunak obra jasotzea bermatuta egotea.


  Partekatu - Compartelo