Duela bi urte Pasaiako Portuko sute handiak kixkalitako txatarra garraiatzen hasi dira, baina herritarrok jarraitzen dugu zer gertatu zen jakin gabe

Kixkalitako txatarra mugitzen hasi da.

Kixkalitako txatarra mugitzen hasi da.

2018ko abuztuaren 2an Pasaiako Portuan gertatu zen sute handiak kiskalitako txatarra garraiatzen hasi dira. Moilan bertan egon da orain arte, epailearen aginduz edo. Txatarra garraiatzen hasi dira, bai, baina herritarrok ez dugu horregatik sute haren kausa eta ondorioei buruzko informazio gehiago, eta batez ere ez dugu horrelako zerbait berriro gertatuko ez den inolako bermerik, geroztik, segurtasun aldetik eta, ezer gutxi aldatu delako.

Gauzak horrela, berresten dugu joan den abuztuan, sute haren bigarren urteurrenean, egin genuen salaketa, eta espresuki irakurtzera animatzen zaituztegu:

Bi urte txatar-blokeek su hartu zutenetik Pasaiako portuan – Eguzki Talde Ekologista

MEMORIA FRESKATZEN

2018ko abuztuaren 2an, Pasaiako Portuko Lezoko moilan sekulako sutea piztu zen txatarra deskargatzen ari ziren bitartean (auto birrinduak, birziklatzeko inportatu ohi direnak). Hodei toxikoa hamarnaka kilometotan zabaldu zen kostan barrena. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun eta Osasun sailek badia inguruko udalerrietako bizilagunei (Orereta, Lezo, Pasaia eta Donostiako Mirakruz eta Ulia auzoetakoei) badaezpada etxeko leihoak ixteko eskatu zieten, txatarrari eta txatarrari atxikitako hondakin ez metalikoei zerien kearekin ez pozoitzeko. Airearen kalitatea behatzeko Lezon dagoen estazioak onartutako gehienezko PM10 partikula-kopurua hirukoiztu egin zela erregistratu zuen egun hartako zenbait momentutan.

Irudi honek argiro gogorazten du zer gertatu zen.

Irudi honek argiro gogorazten du zer gertatu zen.

Ondorengo egunetan, berriz, Portu Agintaritzak zein Eusko Jaurlaritzak lasaitasun-mezuak zabaldu zituzten: den-dena kontrolpean zegoen; sutea ustekabekoa izan zen, tenperatura handien ondorio; txatarrak baldintzak betetzen zituen; protokoloa uneoro behar bezala bete zen, eta ez keak ez sutea itzaltzeko erabilitako urak ez zutela eraginik izan ez herritarren osasunean ez ingurumenean.

Alabaina, hainbat herritarrek Portuan segurtasun-falta dagoela salatu zuten, eta hainbat informazio kezkagarri zirkulatu ziren, baita komunikabideetan ere. Esaterako, txatarrak (auto birrinduak) araudia ez zuela betetzen.

Gauzak horrela, Ingurumen Fiskaltzak ikertzeari ekin zion, ofizioz ekin ere. Are gehiago, Badian Bizi herri plataformak ikertzeko eskaera egin zionean, Fiskaltzan, hasieran, ez zuten eskaera-idatzia hartu nahi, beharrezkoa ez zela argudiatuta, ikerketa martxan zegoelako. Donostiako 3. Instrukzio Epaitegiak behin-behineko diligentziak ireki zituen. Baina geroztik ez dugu ezer jakin.

Ia bi urte eta erdi pasatu eta gero, kixkalitako txatarra mugitzen hasi omen dira, baina herritarrek ez dute sute haren kausei eta ondorioei buruzko informazio gehiago, eta batez ere ez dute horrelako zerbait berriz gertatuko ez den bermerik.

EGUZKI, 2020ko abendua

Zain dezagun Kurkudi !! Leioan

KURKUDI

EGUZKItik jakinarazi nahi dugu gure atxikimendua ematen diogula  Leioako kultur eta auzo elkarteek bultzatzen duten “SOS Kurkudi” herri Plataformak idatzi eta zabaldutako “Kurkudi mendiaren aldeko Adierazpena” manifestuarekin. Halaber, gure atxikimenduak adierazten du “Domingotarren komentua” proiektua geldiarazteko eskatzen dugula, Leioako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak hirigintzaren aldetik babestutako eremu batean bai ingurumenean, bai paisaian duen eraginagatik (2001/06/04ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala).

KURKUDI MENDIAREN DEFENTSAREN ALDEKO ADIERAZPENA

Kurkudi Leioako mendi txiki baten izena da; Peruri, Artatzagane, Sarriena eta San Bartolome auzoetatik hurbil , Getxoko mugan eta Artea merkataritza gunetik oso gertu dagoena.

Leioako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 3.3.9 artikuluaren arabera [HAPO, 2001eko ekainaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean onartua], BABES BEREZIKO LURZORU URBANIZAEZIN gisa sailkatutako gunea da, “Paisaiaren edo ingurumenaren aldetik duen garrantzia eta interesagatik”. Artikulu horretan bertan honako hau adierazten da: “Lurzoru-kategoria honen lehentasunezko helburua da horrela kalifikatutako espazioak eraikinaren narriaduratik eta inbasiotik babestea, jatorrizko egoerari eutsiz”.

Gainera, udalerriko landa-eremu bakanetako bat ere bada, lurzoru bereizgarria duen naturgunea, “Babes bereziko lurzoru” gisa sailkatutako eremu batean eta abeltzaintza-erabilerarako erreserbatutako zonaldean; 2001etik igaro den denbora honetan, bertan dauden habitaten kalitatea hobetzea lortu du, gizakiaren abandonuari eta esku-hartze ezari esker. EAEko Basogintza Planak (177/2014 Dekretua, irailaren 16koa) “akuiferoen kalteberatasuna” zehazten du eremu horretan gainjarritako determinatzaile gisa.

Bada, Kurkudiko hegoaldeko magalean Domingotarren komentu zaharreko lursaila dago, eta bertan hirigintza eta ingurumen arloko arduragabekeria larriko ekintza bat egin nahian ari dira.

Urriaren 31ko udalbatzarrean, Domingotarren komentu zaharrari buruzko Leioako Plan Orokorraren aldaketa puntualaren hasierako onarpena egin zen, sustatzaile batek kirol-klub pribatu bat eraiki dezan.

HAPOren berrikuspen puntual hori onartzeak, Leioako HAPOn paisaia-babeseko lurzorutzat kalifikatutako 47.474 m²ko azalera eta Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean balio estrategiko handiko lurzorua babesik gabe uztea ekarriko du.

Babesgabetasun horrek mendi-malda hiri-lurzoru bihurtzen du, eta eremua kirol-ekipamendu pribatu gisa definitzen du, 0,6 m²/m²ko eraikigarritasun-mailarekin. Horri esker, sustatzaileak 25.143 m ² -ko eraikigarritasuna izango du [ama domingotarren komentuko egungo eraikinak 6.292 m ² ditu], eta lurzoruaren okupazio-maila 21.334 m ² koa izango da, lau solairuko eraikinekin.

Baimendutako eraikigarritasun-mailak eta iragarritako proiektuaren ezaugarriek mendi-malda suntsituko dute, eta maldak daukan pendiente naturala eta landare-estalkia kenduko zaizkie. Bestalde, hormigoia ugaritzea ekarriko du, egungo eraikuntza metroak bikoiztuz edo hirukoiztuz. Hortik ondorioztatzen da paisaian eragin handia duela, eta, horrekin batera, haren erabileraren ondoriozko argi-kutsadura eta kutsadura akustikoa ere sufritu beharko direla.

Leku oso altuan egoteak eta sarbide bakarra izateak, Telleriako biribilgunetik Artearako igoeratik, zalantzarik gabe, gaur egun auto-pilaketa ugari jasaten dituen bide baten gainkarga ekarriko dute. Auto-ilara horiek zaildu egingo dute Artea merkataritza-gunerako sarbidea; izan ere, hurbil dagoenez, Leioako eta Getxoko biztanleek erosteko eta aisialdirako ohiko guneetako bat da. Gainera, eragina izan dezake alboko bideetan, eta Zarrageta kalera iristea zailduko dute, bai Sagarrabarrenetik, bai San Bartolome, Achucarro eta Basañese kaleetatik.

Bere kokapena eta garraio publikorik ez egotea unibertsalki defendatutako mugikortasun iraunkorreko politiken aurkakoa da; izan ere, erabiltzaileek kotxez joan beharko dute, eta horrek ondorio negatiboak izango ditu trafikoan, baina baita ibilgailu motordunen trafiko motel horren ondoriozko zarata eta kutsadura ere.

Inpaktu horiei HAPOren “aldaketa puntualaren” espedientea izapidetzean antzemandako akatsak gehitu behar zaizkie (informazio eskasa, herritarren parte-hartze minimoa, nahitaezko txostenik eza …).

Gertaera horien aurrean, Leioako kultur eta auzo elkarteek bultzatutako SOS KURKUDI! Plataformak bere GAITZESPENA ADIERAZTEN DU eta ALDAKETA-PROIEKTUA BEREHALA GELDIARAZTEKO ESKATZEN DU.

KURKUDI2