Isuri kutsatzaile berri bat Ibaetako errekan, oraingoan, ur beltzekin

Ibaetako errekak edo, hobeto esan, Ibaetako estoldak mota askotako isuri kutsatzaileak jasotzen ditu. Ezagutzen dugun azkena ostegun eta ostiralean atzeman genuen. Itsasgorarekin batera, urek kolore marroi ikusgarria hartu zuten eta jatorri fekaleko kiratsa zerien.

Kolore marroia adierazgarria da, baina are adierazgarriagoa zen kiratsa.

Kolore marroia adierazgarria da, baina are adierazgarriagoa zen kiratsa.

Gure iritziz, isuri honen sorburu bakarra Olaraingo ponpa-etxean matxura bat izan daiteke. Nolanahi ere, azalpen publiko bat eskatzen diogu AƱarbeko Urak-i.
Halaber, Donostiako Udalari isurketaren arrazoiak argitzeko interesa erasku dezala eskatzen diogu. Izan ere, Ibaetako errekako ur beltz horiek guztiek itsasoan amaitu zuten, itsasbeherarekin batera. Tximistarriko kolektoretik atera eta Ondarretako bainu-uren kalitatea arriskuan jarri zuten. Litekeena da bainulariei larunbatean eragitea.
Zoritxarrez, Ondarretan sarri izaten da txarra uraren kalitatea. Askotan ez dira arrazoiak ezagutzen, baina kasu honetan ur beltzen jatorria argi dagoela dirudi.
Eguzkitik isurketa horren zergatiaren azalpen publikoa eskatzen dugu.
Tamalez, bainatzeko uren kalitatearen analisiak astelehenetan baino ez dira egiten, eta, beraz, ia 72 ordu igaro ondoren, litekeena da jada isurketaren arrastorik ez atzematea.

EGUZKI, 2020ko iraila

Eguzkik eta Oreretako zenbait auzok gardentasun eza salatu dute Esnabideko hirigintza-garapenean

ESNABIDE
Aurtengo ekainaren 19an, EGUZKI talde ekologistak, alde batetik, eta Beraun, Galtzaraborda eta Kaputxinoak auzoetako bizilagunek (180 sinadura baino gehiagorekin), bestetik, alegazio bat aurkeztu genuen Esnabideko Xehetasun Azterlana onartzeko espedientean, Plan Orokorraren Berrikuspena egin arte kudeaketa- eta antolamendu-dokumentu ororen izapidetzea eteteko eskatuz. Komeni da gogoraraztea Errenteriako Udalak plan hori berrikusi behar zuela 2012an, hau da, 8 urteko atzerapena daramagula (onartutako Plan Orokorraren indarraldia ere 8 urtekoa zen) plangintza herritarren benetako beharretara egokitzeko.
Ekainaren 19az geroztik, Udalaren aldetik albisteren baten zain egon gara, eta abuztuaren 19an, 2 hilabete geroago, jakinarazpen bat jaso dugu posta ziurtatuz, non esaten baita, uztailaren 20ko osoko bilkuran “aho batez” onartu zela Xehetasun Azterlana. Erabaki horren aurretik, Azterlana idatzi dutenek txostena egin dute, aurkeztutako alegazioak ezesteko. Zer esan lezakete haiek? Udal teknikariak bat datoz txostenarekin uztailaren 6ko txostenean, eta, ondoren, uztailaren 13an, gai hori aztertu eta onartu zen Lurralde Batzordean.
Gaiaren muinean sartu gabe, egiaztatu da zenbait kudeaketa egin direla, baina ez dugu horiei buruzko informaziorik izan. Gardentasunik ezaren erakusgarri argia da, eta badirudi, onarpena bezala, Udalbatza osoak aho batez onartu duela. Are gehiago, organo baten (osoko bilkura) ekitaldi batean, “normaltasun berri” honetara arte jendearentzat irekia zena.
Gauzak gaizki doazkigu, baldin eta uste badute nahitaez GAOn argitaratzen diren erabakiak jakinaraztea gardentasunaren sinonimoa dela. Erabakiak hartu aurretik herritarren parte-hartzea ahalbidetzea eta bultzatzea da benetako gardentasun-ariketa. Jarrera horiek, teorian, talde politiko guztiek defendatzen dituzte, baina aldez aurretik hartutako erabakia duten gaietan, kasu honetan bezala, ez dira kontuan hartzen.
Ekainaren 30ean aurkeztu genuen idazkiari noiz erantzungo zain gaude oraindik. Idazki horretan, besteak beste, eremu horretan lizentziarik gabeko lanak egitearen inguruan egin ziren edo egitea aurreikusi ziren ekintzak ezagutzea eskatu genuen. Lan horiek EGUZKIk SEO Bird Lifekin batera salatu zituen 2020ko ekainaren 17an.