Zumarragan zuhaitz mozketarik ez

1674826762237 (2)

EGUZKIk Euskal Herriko hiri eta herrietako hiriguneetan zuhaitz-mozketa basatiak egiteko erraztasuna salatu nahi du.

Oraingo honetan, Zumarragako Udalak egin du mozketa, joan den ostiralean, urtarrilaren 27an, Secundino Esnaola kalearen atzealdea berriz urbanizatu dela eta.

Udal honen iritziz, orain bota dituzten palmondoek ez dute balio ekologikorik. Baina hiru palmondoz (Washingtonia filifera) osatutako bi talde ari garela kontuan izanik, dagoeneko helduak eta egoera ezin hobean, badute balio ekologikoa, jakina, espezie autoktonoak ez badira ere. Nolanahi ere, hori bada Udalak baloratzen duena, eraikuntza-enpresak proiektuan palmondoak landatuko zituela esan zuenean, zergatik eman zion baimena.

Gero palmondook lekuz aldatzea garestia dela esaten dute, dena da garestia, noski, baina Zumarraga lorategirik gabe uzten ari dira. Hori bai, lorontziak nonahi. Natura loreontzietan!

Udalek modu egokian kudeatu behar dute gure herri eta hirietako kaleetako zuhaiztia. Hiriko lorazaintza herrien berezko baldintzetara egokitu behar da, zuhaitzek dituzten funtzio garrantzitsuenak bete ditzaten.

Plangintza-prozesu horretan, hainbat faktore hartu behar dira kontuan: zer leku dugun, leku bakoitzean zein den espezie egokiena eta zer egin behar den zuhaitz bakoitzak bere onenak eman ditzan.

Hori behar bezala egiten ez denean, Zumarragan gertatu dena gertatzen da, eta hori da, hain zuzen ere, saihestu behar dena. EZ MOZTU GEHIAGO!

EGUZKI

 

 

 

Ekitaldia Eitzagan, Zaldibarko hondamendiaren hirugarren urteurrenean

ZaldibarDatorren astelehenean, otsailak 6, Zaldibarko zabortegia bertan behera erori zeneko hirugarren urteurrena izango da. Hori dela eta, igandean, otsailak 5, Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du Eitzaga auazoan, 12:30ean. Helburua da gertatu zen hura salatzea eta, halaber, hildako bi langileak, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran, gogoratzea.

Hildakoengatiko auzia 2021eko irailean itxi zen, Fiskaltzaren eta inputatuen arteko tratu bat egin ondoren. Inputatuek –Jose Ignacio Barinaga, Arrate Bilbao eta Juan Elosegui, Verter Recycling enpresaren jabea, gerentea eta ingeniari nagusia, hurrenez hurren– seina hilabeteko kartzela-zigorra eta hildakoen senideei kalte-ordaindak ematea onartu zituzten. Horrela, kartzelan sartzea saihestu zuten. Nahiz eta oraindik beste auzi bat irekita duten, ingurumenaren eta osasun publikoaren kontrako ustezko delituak egin izanagatik

Bestalde, ez dirudi dagoeneko likidazioan dagoen enpresak ordainduko dituenik hondamendia gertatu ondoren Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak egin behar izan zituzten lanak. Lan horien truke, Jaurlaritzak 28,7 mimlioi euro eskatzen ditu eta Aldundiak, berriz, 3,3.

Bukatzeko, inork ez du bere gain erantzukizun politikorik hartu.

Gauzak horrela, Euskal Herrian ezagutu dugun gisa honetako hondamendirik handienaren memoria bera zaborpean ez geratzea nahi badugu, ozen hitz egin beharko dugu.

Valle de Odieta enpresak Caparrosoko behi makroetxaldea handitu nahi du

macrogranja-caparrosoValle de Odieta enpresak, Caparrosoko behi-makrogranjaren jabe denak, dagoeneko oso handia den instalazioa are gehiago handitu nahi du. Horixe da, hain zuzen, Nafarroako Gobernuari aurkeztu dion eta honek, era berean, Sustrai Erakuntza fundazioari igorri dion dokumentaziotik ondorioztatzen dena, gerora jendaurrean jarriko dutelarik. Proiektu honen aurrean, alegazioak aurkeztu ditugu, argudiatuz egungo legediarekin ezinezkoa dela enpresa honek Caparrosoko makroetxaldeko abere-kopurua handitzea.

Egungo Ingurumeneko Baimen Bateratuaren arabera, Caparrosoko Valle de Odieta makrogranjak “7.200 esne-behi heldurako du baimena (gutxi gorabehera 6.500 ekoizpenean eta 700 lehortze- eta erditu aurreko aldian), eta umedun-aldiko azken hilabeteetan dauden 600 bigantxa, zein 40 egun arteko txahalak” edukitzeko baimena ere bai. Horrek esan nahi du enpresak mota guztietako 7.800 abelburu inguru izateko baimena duela. Abelburu horiek Azienda Larriko 7.620 Unitate dira (AzLU, azienda zenbatzeko erreferentziazko unitatea, haren tamaina kontuan hartuta).

Hala ere, joan den abenduan jakin izan dugu makrogranja handitzeko eskakizuna egin diola Valle de Odieta enpresak Nafarroako Gobernuari, honako kopuruetara iristeko: “7.900 behi ugaltzaile, urtebetetik beherako 2.172 txahal eta 1.300 bigantxa”. Honek esan nahi du, adin eta tamaina guztiak kontutan hartuta, 11.372 abelburu izatera iritsiko direla, eta guztira 9.678 AzLU.

Enpresak lortu nahi duen abere-kopurua eta gaur egun baimenduta duena alderatzen baditugu, handitze hori gaur egun izan beharko lukeena baino % 27 handiagoa izango litzateke.

Duela gutxi onartua izan den 1053/2022 Errege Dekretuak, behi-haztegiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituenak, 850 AzLU ezartzen ditu ustiategi bateko behi-aziendaren gehieneko kopurutzat. Beraz, Valle de Odieta enpresan lortu nahi dituzten 9.678 AzLU-ekin gaur egungo legediak behi-haztegietarako baimentzen duena baino % 1.138 gehiago edukitzera iritsiko lirateke.

Gainera, Errege Dekretu horren 16. artikuluak ezartzen duenez, Errege Dekretua indarrean sartu baino lehen martxan dauden ustiategiek 1.2 artikuluan ezarritako gehieneko ekoizpen-ahalmena gainditzen badute (850 AzLU), kopuru horri eutsi ahal izango diote, baina ezingo dute inola ere handitu. Honela, gure ustez, Nafarroako Gobernuak ezin du Valle de Odietak ustiapena handitzeko duen asmoa onartu.

Eta horrek esan nahi du ez duela handitze hori ahalbidetzen duen baimenik eman behar, baina, era berean, enpresak instalazioak eta bertan dagoen abere-kopurua egungo legeak dioenarekin bat datorrela kontrolatu behar duela. Azken hau azpimarratu nahi dugu, izan ere, enpresak zabaltze hori eskatzeko aurkeztu duen dokumentazioan, jadanik ezkutuko handitze bat sartu baitu, eta ziur aski dagoeneko ezarrita izango du. Izan ere, enpresaren baimena 7.620 AzLU-rentzat izan arren, ikusi dugunez, enpresak bere dokumentazioan adierazten du egungo makrogranjak 7.900 AzLU dituela. Beraz, litekeena da gaur egun makrogranjak autorizazioa baimentzen duena baino abere kopuru handiagoa izatea (zehazki, % 3,67 handiagoa). Nafarroako Gobernuak egiaztatu beharko lukeen zerbait da hau, eta, beharrezkoa balitz, zuzenarazi.

Ez baita enpresa egiten ariko litzatekeen irregulartasun bakarra. Jadanik ezaguna da Nafarroako Gobernuak enpresari 11 aldiz ireki dizkiola zehapen-espedienteak azken urteotan. Eta arrazoi hauengatik egin izan du: abereak hartzeko pabilioi berriak eraikitzea horretarako baimenik izan gabe (hauxe adibide argia da enpresa bere ustiapena handitzen ari zela zuen baimena aldatzeko eskatu gabe), edo zuzenean abere kopuru handiagoa hartzea baimenak ahalbidetzen dionaz gaindi, besteren artean.

Enpresa honek Nafarroako Gobernua auzitara eraman zuen abere kopurua handitzeko baimena ukatu izanagatik. Makroetxaldearen zabalkuntza lortzeko epaitegietan botere ekonomiko guztia erabili zuen enpresa baten aurrean gaude. Eta, gainera, burututako egitateen ondorioz jarduten duena, izan ere, baimena lortu aurretik ere instalazioak eraikita zituelako eta baimendutakoa baino animalia gehiago zituelako, zehapen-espedienteek erakusten dutenez.

Eta, gaur egun, posible da gauza bera gertatzen ari izatea, enpresak baimentzeko aurkeztu duen dokumentazioan ikus daitekeen bezala. Bertan, gaur egun baimenduta duena baino ganadu gehiago aurkezten baitu hauxe egungo egoera balitz bezala.

Gogoratu behar dugu, halaber, hau ez dela enpresa azkenaldian tramitatzen ari den proiektu bakarraIazko maiatzean alegazioak aurkeztu genituen instalazio berri batzuen kontra, eta, diotenez, nitrogeno asko duten soroetan botatzen dituzten mindak ur ia purua bihurtzeko balioko lukete instalazio berri hauek. Era berean, ur ia puru hau ureztatzeko ur gisa erabiliko lukete. Orduko hartan esan genuenez, frogatu gabeko teknika da hau, eta, ziurrenik, ez ditu enpresak iragartzen dituen emaitzak lortuko; beraz, enpresak eremuak kutsatzen jarraitzeko aukerak bere horretan diraute.

Bada, etxaldea handitzeko oraingo proiektuan, mindak eta hondakin-urak arazteko aurreko proiektua ere aipatzen da. Eta orain aurkezten dituzten planoetan arazketa horretarako erabiliko liratekeen instalazioen zati bat aurkezten dute. Eta, dirudienez, instalazio horietako batzuk jadanik eraikita egongo lirateke, aireko argazkien bidez egiazta daitekeena, adibidez, IDENA Nafarroako Gobernuaren plataforma geografikoaren bidez. Beraz, ziurrenik lizentziarik gabe eraikitako instalazioak izango lirateke hauek, Gobernuak oraindik ez baitu arazketa-proiektua onartu.

Beste behin ere, enpresak gauzatutako egitateen bidez jarduten duela erakusten da. Lehenik eta behin, instalazioa handitzeko erabakia hartzen du, obrak egiten ditu eta duen abere-kopurua handitzen du. Ondoren, gauzatutako obra eta handitze horiek egiteko baimena eskatzen du. Baliteke gaur egun gertatzen ari den zerbait izatea, enpresak berak aurkeztutako dokumentazioan ikus daitekeenez. Eta Nafarroako Gobernuak zerbait egin beharko luke enpresak legez kanpoko jarduera hau aurrera eramatea eragozteko.

Nafarroan, 2023ko urtarrilaren 25a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

 

 

Eguzkik Lezoko Udalari eskatu dio Satrustegiren lurrak udalaren esku geratzeko

Satrustegi2022an jakin zen Satrustegiren oinordekoek salgai jarri dituztela, besteak beste, Sotxo eta Iparragirreko lursailak (1. poligonoko 145. katastro-partzela), eta hori, gure ustez, aukera paregabea da Udalak lursail horiek eskuratu ahal izateko.

Udalak positibotzat jo beharko luke aukera hau, Lezoko udal ondarea 220.394 m2-tan handitzeko aukera eskaintzen baitu, eta horrek berekin dakar:
1.- Lezon balio agrologiko handiko lurzoru urbanizaezin urria hirigintzaren aldetik blindatzea.

2.- Herria gertuko birikaz hornitzea, udal honek berak kudeatuta, udalerritik hurbilen dagoen ingurumena honda dezaketen hirigintza edo basogintzako proiektu eta interesik gabe, Jaizkibelgo Kudeaketa Plana indartuz.
3.- Jaizkibel da udalerri honen ondarearen zati den mendi bakarra, eta Udal honek oso lur gutxi du Pasaia edo Hondarribiarekin alderatuta, eta hori nabaritzen hasi da Jaizkibelgo Kudeaketa Plana aplikatzerakoan.

4.- Natura 2000 Sarean babestuta dauden Jaizkibel eta Aiako Harria korridore ekologikoaren ezarpena erraztea.

Lezoko Udala, Foru Aldundiarekin batera, zuhaitz exotikoen ordez autoktonoak jartzeko lanak egiten ari da azkenaldian. Ahalegin hori ez litzateke erabatekoa izango, baldin eta ustiapen-interes partikularrak soilik gailentzen badira eremu horren ondoan.

EAEko Korridore Ekologikoen Sareari buruzko lurralde-plangintzak, korridore ekologiko nagusien artean, Gaintxurizketako gainaren bidezko Jaizkibel eta Aiako Harriaren arteko korridorea izendatzea proposatzen du, eta gutxienez 300 hektareako moteltze-eremua mugatzen du, Lezoko udalerriko inpaktu negatiboen aurrean.

Horiek horrela, Satrustegiren lurrak eta inguruak eremu kritikoa dira, lotura ekologikoen funtzionaltasuna hainbat faktorek bereziki arriskuan jartzen duten tokiei dagokiena:
• edukiera handiko errepideak (autobideak eta autobiak)
•  hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria
•  abiadura handiko trenaren aurreikusitako trazadura
Horregatik guztiagatik, Satrustegi familiarekin Sotxoko, Iparragirreko eta inguruko lurrak erosteko negoziaketetan temati eta sinesgarri izateko eskatu dio Eguzki talde Ekologista eta Antinuklearrak Lezoko Udalari.

Artxanda Parke Bai Plataformak alegazioak aurkeztu dizkio Artxandako zabortegi berrirako Berriz Recycling S.L.ren proiektuari

  • Auzo-elkarteek eta ekologistek osatutako plataformak 16 alegazio aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailean.
  • Aurkeztutako proiektuaren koherentzia eza eta gardentasun falta nabarmendu ditu plataformak, eta gardentasunik eza ere salatu du.

Prentsaurrekoa Artxanda 26-01-23 Joan den azaroan, Eusko Jaurlaritzak hondakinak kudeatzeko ibilbide-orria aurkeztu zuen. Horren arabera, zabortegi bat irekiko zen Artxandan, zaharraren aldameneko lursail batean. Zabortegi hori kudeatzeko Berriz Recycling S.L. enpresaren proiektua ezagutu ondoren, Artxanda Parke Bai Plataformak guztira 16 alegazio aurkeztu dizkio proiektu horri.

Plataformak salatu duenez, “industria-hondakinen kudeaketaren inguruan adierazitako politika publikoekiko inkoherentziak daude, baita gardentasunik eza, gezurrak eta informazioa ezkutatzea ere”. Horri dagokionez, plataformak salatu du “ez dela jendaurrean jarri espediente osoa, ezta proiektuaren dokumentazio tekniko guztia ere, eta ez direla bete jendaurreko erakusketa irisgarri bat egiteko moduak”. Gainera, aurkeztutako informazioan ez da zehazten zenbat hondakin (kutsatuak eta toxikoak) eramango diren, ezta zabortegi zaharretik ateratako hondakin kutsagarriekin zer egingo den ere.

Aurkeztutako alegazioetan, gainera, zalantzan jartzen da proiektu honen hirigintza-bateragarritasuna; izan ere, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialak (Bizkaiko Foru Aldundiaren mendekoa) eta Bilboko Udalaren beraren Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) Artxandako eremua Metropoli Parke gisa definitzen dute. Plataformarako, “parkerako eta zabortegirako erabilera ez bateragarriak dirudite”.

Artxanda parkea bai logoaHorregatik guztiagatik, Artxanda Parke Bai Plataformak proiektua jendaurrean jartzeko epea luzatzeko eskatu dio Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari, eta, horren osagarri, azalpenak emateko bilerak egiteko, ardura daukaten administrazioetako sustatzaile eta teknikariekin. Era berean, proiektu horretarako ingurumeneko baimen bateratua ukatzeko eskatzen da.

 Informazio gehiago nahi izanez gero, hona hemen alegazioen dokumentu osoa:

Alegazioak. Proiektu teknikoa eta ingurumen-inpaktuaren azterlana, Berriz Recycling Company, S.L. enpresak aurkeztua, Bilboko udalerrian (Bizkaia) arriskutsuak ez diren hondakinentzako zabortegi-jarduerarako.


LABURPENA

ALEGAZIOEN AURKEZPENA

  ARTXANDA PARKE BAI PLATAFORMAk, Bilbo Handiko erakunde ekologistek eta bizilagunek osatua, Berriz Recycling S.L. enpresak aurkeztutako proiektuaren aurrean (hondakin ez-arriskutsuentzako zabortegi berri bat (RNP) eta eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak tratatzeko instalazio bat (RCD) eraikitzeko Artxandan, zabortegi zaharrarekin muga egiten duen eta Bizkaiko handiena izan litekeen partzela batean), alegazioak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Organoan, oharrak eginez eta proiektuaren aurka agertuz.

Aurkeztutako alegazioak oinarrizko 6 ardatzetan laburbil daitezke:

  1. Industria-hondakinen kudeaketari buruz adierazitako politika publikoekiko koherentzia eza.

Hondakinei buruzko erretorikaren eta murrizketari, berrerabilpenari, birziklatzeari eta ekonomia zirkularrari buruzko politiken aurrean, zabortegi berriak irekitzea edo beste batzuk zabaltzea planteatzen da. Hondakin arriskutsuen helburu horretara iristeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko, birziklatzea planteatzen duten beharrezko proiektuak (adibidez, birziklatze-plantak hondakina ekoizten duten enpresetan bertan) arindu, azkartu eta horietan inbertitu beharrean, praktika kutsatzaile zaharretan eta porrot egindakoetan sakontzen da.

  1. Erabateko gardentasunik eza, baita gezurrak eta ezkutukeria ere.

2019tik, gutxienez, lanean ari dira Artxandako zabortegi zaharraren inguruan. Denbora horretan, Administrazio Publiko guztiek ukatu egin dute Artxandako zabortegi zaharrarekin mugakide den zabortegi berri baten proiektuaren berri izatea. Obrak eta egindako azterlanak aipatzen dira, enpresa batek ustez eegindako jarduera altruista bati erreferentzia eginez, kutsatutzat katalogatutako espazio bat garbitzeko, eta haren garbiketa, erremedioa eta deskontaminazioa administrazioari berari zegokiona (Bilboko Udalari, kasu honetan).

Artxandako zabortegi berrirako Berriz Recycling SLren proiektuaren jendaurreko erakusketa honek, zeinari alegazioak aurkeztu baitzaizkio, informazioa ezkutatzeko ariketa izaten jarraitzen du, ez baita jendaurrean jarri ez espediente osoa ez proiektuaren dokumentazio tekniko guztia, eta ez baitira bete jendaurreko erakusketa irisgarri baterako moduak.

Modu irmoan alegatzen da jendaurrean aurkeztutako dokumentazioan ez dela argitzen zenbat hondakin (kutsatuak eta toxikoak) eramango diren zabortegi berrira, eta ez dela argitzen zabortegi zaharretik ateratzen diren hondakin kutsatzaile horiekin zer egingo den, nahiz eta hori izan zabortegi berria irekitzeko justifikazioa. Era berean, ez da argitzen zabortegi zaharra nola itxiko den, eta ez da kontuan hartzen Arantxa Tapia sailburuak 2022ko azaroaren 17an aurkeztutako prentsaurrekoan eta prentsa-oharrean iragarri zen zuntz-zementuaren berariazko gelaxka.

  1. Lurralde-antolamenduari eta hirigintza-bateragarritasunari buruz

Bilboko Udalaren aldeko txosten teknikoa jaso dugun arren, bai Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak (LPP) (Bizkaiko Foru Aldundia), bai Bilboko Udalaren Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) Artxandako eremua Parke Metropolitar gisa definitzen dute. Eremu horren barruan erabat sartzen da zabortegi berriaren negozioa sustatzen den partzela. Artxandako Aktibazio Plana bera ere, Bilboko Udalak sustatua, kaltetu egin da zabortegi proiektu baten presentziaren ondorioz, eta antzeko ezaugarriak dituen beste zabortegi batetik (Isurtegitik) metro gutxira; izan ere, pasealeku berria Enekuriko Gaineraino eramateko hasierako asmotik, malda batetik zehar desbideratze ulertezin batera igaro da. Parkeak eta zabortegiak ez dirudite bateragarriak

  1. Uztailaren 7ko 646/2020 Errege Dekretuak eskatzen duen isurketaren kostuen azterketa ekonomikoa ez da aurkezten, eta aurkeztutako aurrekontuak ez du jasotzen zabortegia ixtearen eta zigilatzearen zenbatekoa.

Zaldibarko zabortegiaren luiziaren hirugarren urteurrena ospatzear dagoela, komeni da gogoratzea zabortegi berriaren enpresa sustatzaileak ez duela aurrekonturik deskontaminaziorako eta zigilatzeko, ezta erantzukizun zibileko asegururik ere. Bi alderdi horiek oso garrantzitsuak dira istripuen eta jardunbide txarren ondoriozko gastuak eta indeminizazioak Eusko Jaurlaritzak bere gain har ez ditzan, hau da, EAEko herritarrek beren gain har ez ditzaten, etekin ekonomikoak enpresa pribatu batek eramaten dituen bitartean.

Era berean, lurraren egonkortasunaren analisiak urriak eta akastunak iruditzen zaizkigu.

  1. Zabortegia legez kanpokoa izan daitekeen: Hondakinen sektoreko plangintzarekiko lotura (PPGR 2030)

Era berean, nabarmendu nahi dugu Eusko Jaurlaritzak 2021eko azaroaren 8an onartutako EAEko Hondakinen Prebenitzeko eta Kudeaketzeko 2030 Planaren arabera ez dela aurreikusten zabortegi berriak irekitzea, instalazio publikoak ez badira. Artxandako zabortegi berriaren proiektua enpresa pribatu baten ekimen pribatu bat da, eta Eusko Jaurlaritzak parte hartzeko asmoa duela adierazi du (ustez, % 5ekoa). Ehuneko hori, gutxienez, jardueraren jabetzaren % 51ra igotzen ez bada, hori ez da zabortegi publikoa izango, eta, beraz, ezin da baimendu, indarrean dagoen araudiaren arabera.

  1. Ingurumen-arazoei, hegazti-faunarekin dituen arazoei, arazo hidriko kaltegarriei buruzko alegazioak

Egoera horren aurrean, honako hau eskatzen diogu Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari:

  • Berriz Recycling Company, S. L. enpresak Bilboko udalerrian (Bizkaia) hondakin ez-arriskutsuen zabortegi-jarduerarako aurkeztutako proiektu teknikoaren eta ingurumen-inpaktuaren azterketaren jendaurreko informazio-aldia luzatzea, eta hori osatzeko, proiektua egin duten sustatzaileekin, teknikariekin eta inplikatutako administrazioetako teknikariekin azalpen-bilerak egitea, hemen aipatzen ditugun alderdi batzuk azaltzeko eta aurkeztutako dokumentaziotik ondorioztatzen diren zalantza eta ziurgabetasun ugariak argitzeko.
  • Aldizka, proiektu horretarako ingurumeneko baimen bateratua ukatzea, hemen azaldutako arrazoiengatik.

Pasaiako Termikaren azpiegitura elektrikoa eraisteko lanak hasi dira

Miura baserria, dorrea atzean duela

Miura baserria, dorrea atzean duela

Hasi dira Pasai Donibanen zegoen Termikako azpiegitura elektrikoa desmuntatzeko lanak. Termikak 2012an funtzionatzeari utzi zion arren, argindarra sortzeko erabiltzen zuen azpiegitura ez da kendu gaurdaino: dorreak eta horietatik doazen goi tentsioko kableak dira desmuntatzen ari direnak. Jaizkibelgo hegoaldeko magalean nahiz Herriondoko haranean dauden zortzi dorre eta 2,5 kilometroko kable-linea kenduko dira. Hau da, zentral zaharretik, Miura baserrira arteko eremuan eragina izango dute lanek.

 

Lezoko Udalak adierazi du 2014an eskatu ziola Red Electrica Españolari horiek desmunta zitzala. Erakunde horrek garai hartan udalari esan zion bederatzi urtez izan zitekeela erabiltzeko moduan azpiegitura hori guztia, beharrik balego, badaezpada. 2021ean adierazi zuen Iberdrolak linea desmuntatzeko nahia; Red Electrica Españolarekin partekatzen zuten azpiegitura horren jabegoa eta kudeaketa.

 

Guztira, 116.193 euro bideratuko dira  zortzi dorreak eta bi kilometro eta erdiko luzerako kable sorta kentzeko. 2022ko azaroan hasi ziren zeregin horretan, zehazki, Miura eta Bordaberri baseri ondoko egiturak eraisten. 2023aren hasieran jarraituko dute lanekin, Lopene baserri ondoko dorrea kenduko dutelako. Gainerako bost dorreak Jaizkibelen hegoaldeko magalean daude, Kostaburu aldean, Eguzkitza baserriaren alboan, eta Olatzarren. “Kontu handiz egiten ari dira desmuntatze-lanak, inguruko landaretza eta sarbideak zaindu asmoz. Ibilgailuen zirkulazioan ez da arazorik izango”, zehaztu du Lezoko Udalak.

Manifestuari atxikimendua. Hurrats bat gehiago Nafarroa Elikadura burujabetzarantz eraikitzen.

2021-3-31.Granja CaparrosoAgro-ekologiako eta Elikadura-burujabetzako kolektiboek, talde feministek, entitate ekoizleek, GKEek, kontsumo-ekimenek eta lurraldearen defentsaren aldeko ekimenek jorratutako prozesu baten ondorioz, Nafarroan Elikadura Burujabetzaren aldeko Manifestua siñatu zen.

Nekazaritza-ereduen, abeltzaintza intentsiboaren, estentsiboaren eta elikaduraren artean gizartean eztabaida handia dagoen une honetan, Manifestu honek beharrezko jarduera-gakoak proposatzen ditu nekazaritzako elikadura-sistema berri bat eraikitzeko. Sistema hori agro-ekologian, Elikadura-burujabetza eta ekonomia jasangarri, solidario, kooperatibo eta feministan oinarrituko da, aniztasunean eta landa-eremu bizi baten alde egingo duen gizarte batean.

Manifestu hau administrazio publikotan eragiteko tresna bat izan nahi du, Nafarroan Elikadura-burujabetza lortzeko bidean.

Tokiko erakunde, kolektibo, udal, kontsumo talde, elkarte edo pertsona fisiko bat bezala,  manifestuari zure babesa ematea funtsezkoa da manifestu hau eragin politikoko tresna bihurtu dadin.

Manifestuarekiko atxikimendua, Elikadura burujabetzarako beste urrats bat Nafarroan.

https://mugarikgabenafarroa.org/firma-el-manifiesto-manifestua-sinatu/

 

Sustrai Erakuntzaren alegazioak Castejón ia tren geltokirik gabe utziko lukeen AHTaren kontra

descarga

Azken asteotan, Abiadura Handiko Trenaren Zero Zatiaren eraikuntzaz asko hitz egin da, Castejonen aurrera eramatekoa dena. Azpiegitura honek Ebro ibaia zeharkatuko luke 700 metro luzeko bidezubi batekin. Bidezubia ohiko trenarekin lotzeko 4 kilometro inguruko bide zatia eraikiko lukete Tutera eta Zaragozarako norabidean. Albisteen arabera, obra hauek 2023an hasiko lirateke.

Hala ere, neurri handi batean, oraindik tramitatu ere egin ez den proiektua da, eta duela gutxi aurkeztu da lehen proiektua. Sustrai Erakuntza Fundazioak horren berri izan du, eta beherago gazteleraz aurkezten diren alegazioak garaiz aurkeztu ahal izan ditu.

Ikusiko duzuenez, berriro ere ingurumen- eta gizarte-inpaktu larriak dituen azpiegitura baten aurrean gaude. Hamaika aldiz argudiatu dugun bezala, Abiadura Handiko Trena Nafarroan ez da batere beharrezkoa, gaur egun jada inguru horietan dabilen trenbide bat baitago, herri berberak lotzen dituena. Trenbide hau arazo handirik gabe hobetu eta modernizatu daiteke, askotan frogatu dugun bezala, eta asko dira aurkeztu ditugun alegazioak.

Bitartean, AHTren eraikuntzak egun hainbat herri konektatzen dituzten zerbitzuak okerrera joatea eragiten du. Obrak hastearekin batera, trenbidea garraiobide gisa erabiltzeko aukera galduko lukete herri askok. Adibidez, Castejónen kasuan, Zero Zatiaren eraikuntzarekin geltoki horretan dauden zerbitzu asko galduko lirateke.

Zero Zatia, gainera, sortu zenetik erabat alferrikako azpiegitura da, izan ere, behin-behineko lotura besterik ez baita izango Abiadura Handiko Trena eta ohiko trenbidearen artean, egungo plangintzaren arabera. Bitartean, Gobernuak AHTa Zaragoza eta Castejon artean eraikitzeko tramitazioekin jarraitzen du.

Ekonomia eta ingurumen krisiak gero eta nabariagoak diren garai hauetan, bada garaia gobernuek benetako funtziorik betetzen ez duten azpiegituretan gastatzeari utz diezaioten. Planetan sortzen ditugun ingurumen inpaktuak gutxitzea ezinbestekoa da, eta horretarako, Nafarroan Abiadura Handiko Trena eraikuntza bertan behera uztea beharrezkoa da, Sustrai Erakuntza Fundazioak egin dituen eta jarraian aurkezten diren alegazioetan azaltzen diren arrazoiengatik.

(Alegazio osoak erderazko zatian aurkituko duzue)

 

Nafarroan, 2023ko urtarrila

 

Sustrai Erakuntza Fundazioa

 

Oraingoan, Frantziako Tourra da aitzakia Lezo-Donibane bidegorria berriz atzeratzeko

Proiektuaren aurkezpenean egindako argazkia. 270 metroko bidegorria, 1,5 milioi euroko aurrekontua, 5 hilabeteko exekuzio-epea eta... 5 urteko atzerapena. Iturria: Gipuzkoa.eus

Proiektuaren aurkezpenean egindako argazkia. 270 metroko bidegorria, 1,5 milioi euroko aurrekontua, 5 hilabeteko exekuzio-epea eta… 5 urteko atzerapena. Iturria: Gipuzkoa.eus

Rafaela Romero Mugikortasuneko diputatuak adierazi duenez, Frantziako Tourrak zeharkatu behar dituen lekuetan herri-lanik ez egiteko eskatu du Eusko Jaurlaritzak; horren ondorioz, Lezo-Donibane bidegorriaren lanak ez dira apirilean hasiko, uztailean baizik. Beraz, oraingoan Tourra da aitzakia Donibane-Lezo bidegorriaren lanak berriz ere atzeratzeko. Eta dagoenko BOST URTEKO ATZERAPENA da.

Egia esan, Tourrak eragindako atzerapena ez zaio gaizki etorriko Mugikortasun Departamentuari; izan ere, Romerok apirilean hasteko asmoa zuela adierazi duen arren, orain dela hilabete bat, behintzat, proiektua oraindik guztiz itxi gabe zegoen. Eta obrak ere esleitu egin beharko dira, jakina. Horregatik esaten dugu Tourrak eragindako atzerapena ez zaiola Departamentuari gaizki etorriko, batez ere Aldundian bidegorriekin zerikusia duen guztia barraskilo-abiaduran tramitatzen dela kontuan izanik,

Oraingo espaloia hain da estua ezen hiru pertsona gurutzatzen direnean horietako batek nahitaez errepidera jaitsi behar duen.

Oraingo espaloia hain da estua ezen hiru pertsona gurutzatzen direnean horietako batek nahitaez errepidera jaitsi behar duen.

Nolanahi ere, dagoeneko ofiziala da: legealdia maiatzean amaituko da bidegorria bukatzeko lanak hasi ere egin gabe.

Gogoratu bidegorri honen lehen zatia, Lezotik gertuen dagoena, 2017an bukatu zela. Orduan, Aldundiak esan zuen falta ziren bi zatiak 2018an egingo zirela. Bigarren zatia 2018an ez, baina 2019an egin zen. Hirugarren zatiak, berriz, Donibanetik gertuen dagoenak egin gabe jarraitzen du. 270 metroko zatia baino ez da, baina oinezkoentzako zein txirrindularientzako arriskutsuena. Aldundiak 2021ean sartu zuen aurrekontuan eta urte hartako urrian, obrarik ezean, iragarri zuen proiektua esleitu egin behar zuela. Horrek aditzera ematen zuen 2022an obrak egiteko edo hasteko moduan, behintzat, egongo zirela. Urrian esan ziguten lanak “2023ko lehen hilabeteetara” atzeratuko zirela. Orain, berriz, apririlean hastekoak zirela, baina uztailera arte itxoin beharko dela. Eta horrela bost urte.

Errebindikazioa hain da aspaldikoa ezen pintadak ia ezabatuta dauden.

Errebindikazioa hain da aspaldikoa ezen pintadak ia ezabatuta dauden.

Lezo eta Donibane bitarteko bidegorriaren atzerapenak Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planarekin gertatzen ari denaren isla da. Plan hori 2013ko ekainean onartu zuten aho batez Batzar Nagusietan ordezkatuta zeuden talde politiko guztiek.

Planak zortzi urte aurreikusten zituen, bi laurtekotan banatuta, 2013-2017 eta 2017-2021, Oinarrizko Foru Sarean egiteke zeuden bidegorri-zatiak egiteko, hau da, Sarea behingoz osatzeko. Baina, zortzi urte horiek pasatuta, Planean aurreikusitako bidegorrien zerrenda begiratu besterik ez da egin behar egiaztatzeko asko direla, gehiegi, Lezo-Donibane bezala bukatu gabe, edo, are gehiago, hasi ere egin gabe daudenak, esaterako, Errenteria-Gaintxurizketa eta Gaintxurizketa-Irun (Katea), gure ingurukoak soilik aipatzeagatik.

Horrela jarraituz gero, zortzi urtetan osatu behar zen sare hori, OINARRIZKO Sarea kasualitatez deitzen ez zena, beste hamabost edo hogei urte beharko dira osatzeko.

EGUZKI, 2023ko urtarrila

Legazpin Urola ibaira egindako legez kanpoko hiri-hondakin isurketak ez direla jaso eta isurketa gehiago ere salatu ditu Eguzkik

EguzkiIazko ekainaren 9an, Legazpiko Udalari eta Uraren Euskal Agentziari (URA) jakinarazi zitzaien ehunka kilo hondakin legez kanpo isuri zirela Urola ibaiaren eskuineko ertzeko ibilguen poliziagunean, Elbarrena industrialdetik behera.

Abuztuaren 20an, 2 hilabete eta erdi igaro ondoren, eta hondakin horiek kendu gabe zeudela egiaztatu ondoren, udaletxera jo genuen berriro, eta bertan, besteak beste, isurketa horiei buruz galdetu genuen, inolako erantzunik jaso gabe. Aldiz, ekainaren 20an URAren erantzuna jaso genuen. Bertan jakinarazten zitzaigun Udalari txostena bidali zitzaiola, eta bertan eskatzen zitzaiola “bi erakundeen artean dugun lankidetza protokoloaren esparruan, eta kontuan hartuta aipatutako hondakinak kudeatzea eta kentzea udalaren eskumen esklusiboari dagokiola, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.17 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, egoera horren berri ematen dizuegu, arazoa ahalik eta lasterren konpontzeko, osasungarritasun publikoaren eta ingurumenaren mesedetan”.

Duela egun batzuk zonaldera itzuli gara eta egoera bere horretan dago. Ikus daitekeenez, zazpi hilabete igaro ondoren, obra-hondakinak kendu gabe daude oraindik.

Hona hemen bideo bat:

Legazpin, Urola ibaitik kendu gabeko hondakinak. – YouTube

ISURKETA GEHIAGO UROLARA

Halaber, ibaiertzean bertan, hondakin horiek isuri diren tokitik 110 metro beherago, 60 metro linealetan, ibaiaren ezponda mota guztietako hondakinez beteta dagoela egiaztatu ahal izan dugu: plastikozko baldeak eta hodiak, obra-hodiak, teilape zatiak, nekazaritzarako erabiltzen diren plastiko beltzak eta zuriak, potoak eta etxeko plastikoak, eta komunontzi bat, guztiak txabola batzuen azpian.

Urola kaleko industrialdean ere zaborrak isurtzen dira Urola ibaira. Honako argazki urtarrilaren 14an atera zen, azken euriteak iritsi baino egun bat lehenago:

Eguzki3Bideo honek kokapena zehazten laguntzen digu:

Urola kaleko industrialdean zaborrak Urola ibaira isuritak. – YouTube

Industrialdean Urola ibaira egiten diren isurketak inguruko enpresa bateko langile batzuek botatzen dituzte, eta hala salatu genion Udaltzaingoari lehen aldiz 2022ko maiatzaren 27an eta ekainaren 9an Udalari eta URAri, “egunero eta etengabe kontrolak egiteko eskatuz”, ordu jakin batean. Berriro ere Udaltzaingoan salatu zen, abuztuaren 4an, eta zazpi hilabeteren ondoren ez dugu horri buruzko jakinarazpenik jaso. Dakigunez, zaborrak zigorrik gabe botatzen dira oraindik.

Argi utzi nahi dugu Eguzki ez dela talde ekologista bat non bere eginkizuna aurretik joatea den, administrazio eskudunak atzetik etor daitezen eta ingurumen-eskrupulurik ez duten pertsona batzuek ibai-ibilguetara bereizketarik egin gabe botatzen dituzten zaborrak eskatzen edo kentzen jardun dezaten. Isuriak gertatzen badira eta, kaltea handiagoa izan ez dadin, kendu egin beharko dira neurri zuzentzaile gisa, kasu honetan bezala, baina hori ez da ibaiak behar duena. Ibai batek prebentziozko neurriak hartzea eskatzen du, isurketak desagertuz joan daitezen. Ez dezagun ahaztu 2021. urtean Ibarrola errekaren egoera tamalgarria. Arazoaren ionarria bertako enpresa batean zegoen, paletak, beira-euskarriak eta hondakinentzako edukiontzi bat pilatzen zituztelako ibaiko zortasun-eremuan. Egoera salatu ondoren, Uraren Euskal Agentziak (URA) astebete eman zion enpresa arduradunari kentzeko, Uren Legean jasotakoari jarraituz.

Eguzkik Industrialdean edo Ibarrolan bezain informazio zehatza badu eta administrazioen aurrean jartzen badu, ibaiaren eta erreken jarraipena egiten dugulako da. Eta hori da, hain zuzen ere, gure artean hamarkadak daramatzan arazo baten aurrean egin behar dena. Horrela, lehenago edo geroago, arau-hausleekin topo egingo dugu, eta beraiek ordaindu dezatela beren poltsikotik zaborrak ibaitik ateratzea, eta ez diru publikoarekin. Zalantzarik gabe, hiri-hondakinak, hodiak, nekazaritzarako plastikoak, teilapeak, komuna eta abar bota dituztenak egunero ibiltzen dira inguruan. Beren zaborrak ibaietara isurtzen badituzte, inolako ondoriorik ez dutela dakitelako eta ikasi dutelako da. Legeak hor daude betetzeko eta betearazteko, eta dagozkien isunak ere bai.

Ordua da bakoitzak bere lana egiteko eta egoera hori konpontzeko. Eta jasota gera dadila horiek ez direla Legazpitik ibaira zaborrak isurtzen diren eremu bakarrak.

Eguzki, 2023ko urtarrilean