Donostiako Udalak Okendotegin esku hartu gabe jarraitzen duenez, paraje hori zabortegi bihurtzetik gero eta hurbilago dago

Honako hau eta testu bukaeran azaltzen direnak Okendotegin dauden haimaika hondakin-depositoetako batzuk baino ez dira. Testuan tertatutako bideoetan, batez ere bigarrenean, askoz gehiago ikus daitezke.

Honako hau eta testu bukaeran azaltzen direnak Okendotegin dauden haimaika hondakin-depositoetako batzuk baino ez dira. Testuan tertatutako bideoetan, batez ere bigarrenean, askoz gehiago ikus daitezke.

Donostiako Udalak Martuteneko Okendotegi bidean legez kanpoko hondakin-depositoen aurkako neurririk hartu gabe jarraitzen duenez, paraje hori bene-benetako zabortegi bihurtuko da berandu baino lehen. Ikus bideoak:

https://www.youtube.com/watch?v=YOjiwoj0G64

Donostia legez kanpoko hondakinak 1 – YouTube

Joan den maiatzean, auzoan aspalditik dagoen kezkaren haritik, Eguzkik Udalari neurriak hartzeko eskatu zion, egoera islatzen duten hainbat argazki erantsita. Udalak, berriz, paraje hartako mantenu-lanak Aldundiari zegozkiola erantzun zigun. Gauzak horrela, Aldundiari egin genion Udalari eginiko eskaera bera. Aldundiak, ordea, honako hau erantzun zigun: “Udalean adierazi diotenaren aurka, Udalak berak bere gain hartu du eremu hori garbitzea”. Horren froga edo, Aldundiaren erantzunarekin batera zenbait dokumentu jaso genuen.

Geroztik Udalak txintik ere esan ez duenez, ondorioztau dugu Okendotegiko hondakinen ardura berea dela. Nolanahi ere, ekainean esan genuen bezala, gu ez gara hasiko arrazoia Udalak edo Aldundiak duen ebazten, baina ez zaigu normala iruditzen elkarri pilota pasatzen ibiltzea (Elkarri pilota ez pasatzeko eta Okendotegiko hondakinak kentzeko eskatu die Eguzkik Donostiako Udalari eta Aldundiari – Eguzki Talde Ekologista). Eguzkikooi eta seguruena herritarroi, oro har, gutxi axola zaigu arazoa Udalak edo Aldundiak konpontzen duen, betiere konpontzen bada, noski.

Dena dela, maiatzaz geroztik inork ez du Okendotegin esku hartu. Beraz, espero zitekeen bezala, legez kanpoko hondakinek pilatzen jarraitu dute. Horren lekuko dira testu honekin batera bidaltzen ditugun irudiak. Alegia, lau hilabete geroago, Okendotegik legez kanpoko zabortegi bihurtzeko bidean jarraitzen du.

EGUZKI, 2023ko iraila

IMG_20230926_174420 IMG_20230926_174600 IMG_20230926_174627 IMG_20230926_174710 IMG_20230926_175148 IMG_20230926_175356zaborra edonon okendotegi IX-2023 txabola okendotegi IX-2023

Valle de Odieta eta HTN Caparrosoko enpresek kutsatzen jarraitu zuten 2022an

macrogranja-caparroso

Atzo deklaratu zuten Tafallako Epaitegian HTNko zuzendariek aurretiazko eginbideetan, 2021eko otsailean eta martxoan Valle de Odieta makrogranjaren eta HTN biometanizazio plantaren inguruan izandako kutsadura gertakari larriengatik. Gertakari honen ondorioz, Aragoiko eta Argako Behe Tarteetako Kontserbazio Bereziko Eremua larri kutsatu zen.

Hala ere, hau ez da enpresa hauen kudeaketaren inguruan jazo den gertaera larri bakarra. Hurrengo lerroetan frogatuko dugun bezala, enpresak berak Nafarroako Gobernuari ematen dizkion datuak erabiliz, 2022an enpresok baimenik gabeko praktikak egiten eta lurzoruak kutsatzen jarraitu zuten. Jarraian, hainbat aldiz Nafarroako Gobernuari eskatutako informazioarekin osatu dugun dokumentu zabalago bateko daturik garrantzitsuenak laburtuko ditugu.

Kutsadurak aurrera darrai nitratoarekiko zaurgarriak diren eremuetan, Erret Bardeetan baimenduta ez dauden praktikak eta beste irregulartasun batzuek

Beren funtzionamendurako, enpresa hauek biometanizazio-prozesuaren ondoriozko mindak banatu behar dituzte nekazal lur eremu zabaletan zehar, hauek duten nitrato-kontzentrazioa lurzoruarentzat kaltegarria izan ez dadin. Aspektu hau enpresaren Gorotzak Kudeatzeko Planean jasota dago, eta zenbait alderdi kezkagarri hauteman ditugu plan honetan ageri diren lursailei dagokienez.

Lehenik eta behin, mindak isurtzeko erabilitako 280 lursailetatik, 204 nitratoz kutsatutako eremu kalteberen barruan daude. Eremu hauek honela katalogatuak izan dira lurzoru eta akuiferoetan konposatu honen ondoriozko kutsadura handia dagoela egiaztatu eta gero. Honengatik, kutsadura hau areagotu dezaketen jarduerak legez mugatzen dira. Beraz, lursail hauetan ezin da hektareako eta urteko 170 kg nitrogeno baino gehiago isuri, eta, hala ere, egiaztatu dugu 61 lursailetan enpresa hauek gainditu egin dutela egungo legediak baimendutako muga.

Era berean, jakin izan dugu 2022an enpresa hauek Erret Bardeen Komunitateko 57 lursailetan digestatoa isuri dutela, eta hau Natur Baliabideak Antolatzeko Planaren kontra doala, debekatuta baitago hori egitea.

Horrela, egiazta daiteke isurketa horiek jasaten ari diren nekazaritza-lursailek urtetik urtera nitrogeno bidezko kutsadura kontzentrazioak handitzen ari direla. Izan ere, Gorotzak Kudeatzeko Planean ageri diren zenbait lursailetan 1986. eta 1994. urteetan Nafarroako Gobernuak neurketak burutu baitzituen, enpresak bertan instalatu aurreko garaian alegia. Datu horiek eta enpresak berak 2021ean egin zituen analisiak (eskura ditugun azkenak) alderatuz gero, gorakada handia eman dela ikus daiteke.

Honela, 2021ean 9 lursail aztertu ziren, eta hauetako zortzi lursailetan 200 eta 300 mg/kg arteko nitrato-balioak lortu ziren. Erreferentzia bat emate aldera, giza kontsumorako urak ezin du izan litroko 50 mg baino gehiagoko nitrato baliorik, eta ureztatzeko urak ezin du 100 mg/l baino handiagoa izan. Baina, daturik kezkagarrienak aztertutako 9. partzelarenak dira, Alesbesko biometanizazio-instalaziotik hurbil dagoena, 795,1 mg/Kg-ko nitrato-balioak baititu. Gainera, azken partzela hau ez da agertzen enpresaren Gorotza Kudeatzeko Planean, baina, hala ere, xede honetarako erabiltzen ari dira, irregulartasun larria izanik.

2021eko neurketak 1986ko eta 1994ko neurketekin alderatuta, lurzoruetako nitratoen balioak nabarmen igo direla egiaztatu dugu. Zehazki, makrogranjatik gertu dauden lursailetan nitrato-kopurua bikoiztu egin da, kasualitatez, Aragoi ibaiaren KBEtik gertu dauden ureztatze-piboten eremuko lursailak dira hauek, 2021ean kutsadura-gertakari larriak jazo ziren leku berbera.

Baimendutako hondakinen muga gainditzea eta beste irregulartasun larri batzuk

Gobernuak emandako informazioan egiaztatu dugu, halaber, HTNk hondakinak tratatzeko baimendutako muga urtez urte gainditu dela 2016az geroztik. Zehazki, 2022an, baimendutako 214.706 tonako kopurua % 27.79an gainditu da, eta 274.368 tona hondakin tratatu dira.

Era berean, HTN plantak jasotako hondakinen eta biometanizazioaren ondoriozko digestatoaren arteko desoreka antzeman dugu. 2022an 274.368 tona hondakin jaso ziren tratatu zitezen. Hala ere, biometanizazio-prozesuaren ondoriozko digestatoak 181.685 Tn baino ez ziren izan. Biometanizazio-prozesuaren ondorioz, hasierako hondakinen masa gehienez % 9 murrizketa eragiten du. Hau kontuan hartuta, ez dugu ulertzen nola murriztu den amaierako digestatoa, % 33,78an. Zer gertatu da hondakin kutsatzaile kopuru handi horrekin? Nora joan da?… Ez dakigu.

Administrazioak emandako datuen arabera, HTNren jarduerak 2022an hainbat irregulartasun larri izan ditu, ingurumenaren kontserbazioaren aurka doazenak: kudeatutako hondakinen baimendutako muga gainditu du, digestatoak legez kanpo isuri ditu Bardean, eremu kalteberetan nitrogenoa isurtzeko mugak gainditu ditu eta lurzoruak nitratoekin kutsatu ditu, besteak beste. Era berean, aditzera eman nahi dugu Ingurumen Departamendua partzialki baino ez dela betetzen ari Gardentasunari eta Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskubideari buruzko Legea, eta eragotzi egiten duela herritarrak industria-jarduera kutsatzaile baten berri izatea, enpresa horiek ematen dizkioten datu guztiak ezagutzea eragozten duelako, eta haiek entregatzeko oztopoak eta atzerapenak direla medio.

Nafarroan, 2023ko irailaren 23a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Eguzkik irtenbide bat eskatu du, BECen talka eginda hegaztiak hiltzen jarrai ez dezaten.

Hegaztiak talka egiten jarraitzen dute, intsektujaleak nagusiki, BECeko kristaleren eta Ansioko metroko sarreraren kontra.

Hainbat bizilagunek ohartarazi digute gertaera hori etenik gabekoa dela, bai eraikin publiko zein pribatuetan, kristalerak, metakrilatoa edo gainazal biniliko gardenak edo “ispilu-efektua” dutenak erabiliz estaltzen edo errematatzen direnean, halako gertaera lazgarriak eragiten dituzte.

Tortola Europea en peligro

Usapala

Papamoscas Cerrojillo

Euli-txori beltza

Izan ere, gardenak diren gainazalak ez dira faunak ikusteko modukoak, bereziki hegaztientzat.

Azken hamarkadan, dozenaka hegazti izan dira talkaz hildako hegaztiak, aste honetan bertan usapala (galzorian daudenen artean katalogatua), euli-txori beltza, mika, usapal turkiarra, hegabera, ikazkin arrunta, zozoak, enarak, txolarreak, e.a.

BECeko kristalezko horma.

Cristalera donde se estampan

Hegazti intsektujaleek eltxoen izurriteak kontrolatzeko duten onura handia kontuan hartuta, baita neurri zuzentzaileak badirela benetan, neurri horiek kristaletan jar daitezkeela eta, zalantzarik gabe, egoera hori saihesten lagunduko luketela, honako hau galdetzen diogu geure buruari: zenbat hegazti gehiago hil behar dute BECeko, Bilboko

metroko eta Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunek neurriak har metroko eta Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunek neurriak har ditzaten?Foru Aldundiko arduradunek neurriak har ditzaten?

Gorrión común

Txolarrea     

Urraca muerta 2023

           

Mika

Bost urte beranduago, Lezo eta Donibane bitartean falta den bidegorri-zatiaren proiektua onartu du Foru Aldundiak

Iturria: Noticias de Gipuzkoa

Iturria: Noticias de Gipuzkoa

Foru Aldundiak onartu berri du Lezo eta Donibane bitartean falta den bidegorri-zatiaren proiektua. BAZEN GARAIA!, hori da burura datorkigun lehendabiziko pentsamendua. Izan ere, zati hori 2018rako zerbitzuan egongo zela iragarri zuten. Geroztik bost urte pasatu dira eta oraindik bidegorri-zati hori eraiki egin behar da. Beraz, kasurik onenan, dena ondo bidean, atzerapena sei urte ingurukoa izango da. Ez da, ez, txalo jotzeko moduko gestioa.

Hortik aurrera, zera konstatatzen dugu:

1.- Gure alegazioak baztertu egin dituzte.

2.- Urtarrilean esan ziguten lanak apirilean hasteko moduan egongo zirela, baina uztailera arte atzeratuko zituztela, Tourrari traba ez egiteko. Tourrarena atzerapen berri bat justifikatzeko aitzaikia baino ez zela esan genuen eta orain hori ageri-agerian geratu da.

3.- Lezo eta Donibane bitartean falta den bidegorri-zatiaren proiektuaren ardura Mugikortasun Departamentutik Jasangarritasun Departamentura pasatu da, baina Aldundiak azalezko aldaketak baino gehiago egin beharko ditu baldin eta alor honetan gutxienezko sinesgarritasuna lortu nahi badu, ez baititu urteak alferrik pasatu Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana modu sistematikoan urratzen.

Ikus dezagun puntuz puntu…

1 Gure alegazioak baztertu egin dituzte

Gure alegazio nagusia zen proiektatutako bidegorri-zatiaren zabalera 3 metrotik 4 metrora pasatzea. Egia esan, espero genuen Aldundiak ezetz esatea. Baina garbi gera bedi: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planaren arabera, oinezkoek zein txirrindulariek bi norabideetan modu intentsiboan erabili behar dituzten bidegorriek 4 metro zabal behar dituzte. Zenbat eta bidegorri estuagoa izan, gero eta erabiltzaileek elkarri traba egiteko aukera handiagoa. Istripu-aukera handiagoa eta batez ere oinezko eta txirrindularien arteko ikamikak ugaltzeko aukera handiagoa, alegia.

2 Tourra aitzakia baino ez zen, trola bat

Urtarrilean, Aldundiak esan zuen Lezo eta Donibane bitartean fata den bidegorri-zatia apirilean eraikitzen hasteko asmoa zuela, baina, Eusko Jaurlaritzak eskatuta, lanak Tourra pasatu arte, uztailera arte, atzeratzea erabaki zuela (1). Momentu hartan bertan, Tourra atzerapen berri bat justifikatzeko aitzakia baino ez zela esan genuen (2). Eta hori orain ageri-agerian geratu da. Proiektua onartu gabe zegoen –orain arte ez da onartu– eta, beraz, lanak ez zeuden esleitzeko moduan –hain justu, orain hasiko da esleipen-prozesua–. Lanak ez zeuden ez apirilean ez uztailean hasteko moduan. Berriz ere epeak kalkulatzeko gehiegizko optimismoa? Ez, trola bat, ez baitzegoen epe horiek betetzeko aukerarik. Baina legegintzaldia bukatzen ari zen, bidegorriak pendiente jarraitzen zuen eta zerbait esan beharra zegoen.

3 Adundiak azalezko aldaketak baino gehiago behar ditu baldin eta bidegorri-kontuetan gutxienezko sinesgarritasuna berreskuratu nahi badu

Legegintzaldi berria hasi zenetik, bidegorrien gaineko ardurak orain arte ez bezala banatuta daude Aldundiko departamentuen artean. Adibidez, Lezo-Donibane bidegorri-zatiaren proiektuaren ardura Mugikortasun Departamentutik Jasangarritasun Departamentura pasatu da. Barne-antolaketa nola egiten duten, herritarroi bost. Baina Aldundiak azalezko aldaketak baino gehiago egin beharko ditu baldin eta bizikletaren alorrean gutxienezko sinesgarritasuna lortu nahi badu, ez baititu urteak alferrik pasatu Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana modu sistematikoan urratzen. Izan ere, askotan esan dugun bezala, Planean aurreikusitako Gizpuzkoako Oinarrizko Bidegorri Sarea atzerapen asko metatzen ari da eta Lezo eta Donibane bitartean falta den zatia horren adibide bat baino ez da. Kontuan izan Sare horrek amaituta edo ia amaituta egon beharko lukeela, baina behin eta berriro salatu dugunez, barraskilo-abiaduran doa, barraskilo motelaren abiaduran, gainera, eta aspalditik dago zentzuzko edozein epetatik kanpo. Oraindik egin gabeko edo osatu gabeko bidegorrien zerrenda luze baino luzeagoa da… Lezo-Donibane, Errenteria-Irun, Errekalde-Hernani (Galarreta), Usurbil-Santuene, Usurbil-Orio, Narrondo-Zestoa, Mutriku-Saturraran, Urnieta-Andoain, Andoain-Villabona, Ordizia-Zaldibia, Mendaro-Elgoibar, Bergara-Antzuola… Hona hemen datu ofizial ezin adierazgarriago bat: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planak 2013 eta 2021 bitartean 207 kilometro bidegorri eraikitzea aurreikusi zuen; bada, 70 baino ez dira eraiki, % 33,8. Diputazio berriak baditu, bai, bidegorri-kontuetan egunean jartzeko lana eta premia. Eta sinesgarritasun arazo latza.

EGUZKI, 2023 irailean

(1)                       Lezo-Donibane bidegorriak 280.000 pertsona konektatuko ditu eta segurtasunaren arloko aurrerapenak izango ditu – gipuzkoa

(2)                       Oraingoan, Frantziako Tourra da aitzakia Lezo-Donibane bidegorria berriz atzeratzeko – Eguzki Talde Ekologista

Eguzkik salatutako ustezko delitu ekologiko bat ikertzen ari da Fiskaltza Urdaibain

Presa txikiek ez dute ia ura pasatzen uzten-

Presa txikiek ez dute ia ura pasatzen uzten.

EAEko Fiskaltza Nagusiak 2022. urteari dagokion txostena argitaratu berri du, eta bertan, Ingurumenari eta Hirigintzari eskainitako alorrean, zera dio, ustezko delitu ekologiko bat ikertzen ari dela Urdaibaiko Mape errekatik behar baino ur gehiago ateratzeagatik. Hitzez hitz, honela dio:

“Derivada de diligencias de investigación en fiscalía, se incoó procedimiento judicial por detracción de agua en la zona de Urdaibai, en concreto en el río Mape, que en períodos estivales presentaba su caudal por debajo de los niveles biológicos, con riesgo para fauna y flora, asunto que ha tenido relevancia periodística por la presunta implicación de una corporación de derecho público”.

Ikerketa abiatu zen Eguzkik, hainbat auzokoren kezka kontuan hartuta, salaketa jarri zuenean.

Fiskaltzaren txostenaren haritik tiraka, eldiario.es-ek honako informazio hau argitaratu du, benetan merezi duena:

Investigan un posible delito ecológico en Urdaibai por “secar” un río para abastecer de agua a la zona y matar la fauna y flora (eldiario.es)

Hona hemen, berriz, Eguzkiren jatorrizko salaketa:

Busturialdeko Partzuergoak Mape erreka berriz ere urik gabe utzi duela salatu du Eguzkik – Eguzki Talde Ekologista

Jatorrizko salaketa hartatik erreskatatu dugu auzokoek eginiko bideo argigarri hau:

https://youtu.be/XFpGmQIyBsE

Salaketa hartatik ere erreskatatzen dugu paragrafo hau, bereziki azpimarragarria iruditzen zaigulako:

“Erakundeek argudiatu dute Busturiak, Mundakak eta Sukarrietak udan dituzten hornidura-arazoak behin betiko konpontzeak kostu handia duela. Beharbada. Baina harrigarria ere bada Guggenheim bezalako proiektu batean Urdaibain milioi pilo bat inbertitu daitekeela esaka ibiltzea, eta, aldi berean,  oinarrizko zerbitzua den ur-hornidura behar bezalako bat bermatzeko arazo ekonomikoak daudela esatea.”

EGUZKI, 2023ko irailean

Ubidea zeharo urik gabe.

Ubidea zeharo urik gabe.

Arraiak ere (kasu honetan aingirak) hilik, ur falta dela eta.

Arraiak ere (kasu honetan aingirak) hilik, ur falta dela eta.

Mutrikuko babes dikearen ingurua txukuntzeko.

2023-9.Mutrikuko portua

Idatzi hau sinatzen dugun talde eta eragileok, dikearen obrarekin jasaten ari garen egoera salatu eta ondorengoa adierazi nahi dugu:

1.  Duela 5 hilabete, ustezko arazo teknikoak medio, Eusko Jaurlaritzak obra bi hilabetez gelditzeko erabakia hartu zuela jakin arazi zuen alkateak. Bost hilabete pasatu dira eta ordura arte geldiezinak ziren obrak geldirik jarraitzen du.

2.  Geldialdi honen inguruan zein arazo teknikoen atzean dauden arrazoien argibide falta nabarmena izanik, ez al du herriak informazio garbia jasotzeko eskubiderik? Zer edo/eta zeinen interesak daude arazo tekniko hauen atzean? Zein da gaur egun obraren benetako egoera?

3.   Bost hilabete hauetan argi ikusi dugu moila luzatzea ez dela hain ezinbestekoa. Inork ez dio erreklamatu Eusko Jaurlaritzari “obrak lehen bai lehen, berrekiteko” eta honek utzikeria egoera areagotu baino ez du egin.

4.   Guzti hau dela eta, Eusko Jaurlaritzari gaur egungo moila dagoen lekuan bukatu, txukundu eta inguru erabilgarri eta duin bat garatzeko eskaria luzatzen diogu.

  Mutrikun 2023ko, irailaren 1ean.

Danborzaleak, Eguzki Talde Ekologista, Ekologistak Martxan, Emakumeak Mutriku Abian, ELA, PSE-EE, Mutrikuko Gazte Asanblada, BERDEAK, Mutriku Natur Taldea, Talaixa Triatloi Taldea, Mutrikuko Bertso Eskola.

 

 

 

 

Baldintzak betetzen ez baditu, ez da bidegorria!

Bidegorria omen daIdazki honen bidez, Eguzki talde ekologistak arreta jarri nahi du Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialeko I.1 ibilbideko GI-636 errepidean Lezoko biribilgunearen eta Errenteriako Kaputxinoen biribilgunearen artean antzeman duen bide-segurtasuneko arazo larri batean. Izan ere, “aldi bereko oinezkoentzako eta bizikletentzako” tarte hori, duela gutxi jarri diren seinaleek dioten bezala, oso estua da eta, hori gutxi balitz, oinezkoen zein bizikleten zirkulazio segurua eragozten duten hainbat elementu daude.

Baieztapen hori egiteko, honako dokumentazio hau hartu dugu kontuan: Bidegorria diseinatzeko, eraikitzeko, azpiegituratzeko, seinaleztatzeko, balizatzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko gomendioen eskuliburua (Madril, Barne Ministerioa, DGT, 2000) batetik, eta Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko Plana, bestetik.

Hori dela eta, Ingurumeneko Aholku Batzordeari proposatu diogu Errenteriako Udalari eskatzea Gipuzkoako Foru Aldundira jo dezala “bidegorri” izendapena eta seinaleak kentzeko, zein zabalera handitzeko, argiak jartzeko eta galtzadako sastrakak garbitzeko eta kentzeko, zorua mantentzeko eta pasabidea oztopatzen duten trafiko-seinaleak kentzeko, edo beste aukera bat hartzeko, gai horretan indarrean dauden bide-segurtasuneko arauak eta gomendioak bete ditzan.

Sarakoetxeko erromeria eta Lemoizi buruzko eztabaida sozial ezinbestekoa

Larunbateko irudietako bat.

Larunbateko irudietako bat.

Zentral nuklearra zela eta, Lemoizko Sarakoetxe auzoko erromeria aspaldi desagertu zen, halabeharrez. Iaz ahanzturatik erreskatatu zuten (nola edo hala, Ertzaintzak ere bertaratzen ari zirenei kargu hartu zielako). Aurten, berriz, normaltasunez egin ahal izan dute eta, batez ere, datorren urteari begira, perspektibak hobetu dira. Eguzkikooi gustatuko litzaiguke pentsatzea zeharo anormala den egoera bati buelta emateko pausua dela, bere xumean. Izan ere, Basorda inguruan normaltasunik eza izan da nagusi azken mende erdian, eta egoera ez da aldatu azken urteotan, Eusko Jaurlaritzak 2019an zentrala eta inguruko eremuak bere egin bazituen ere.

Lemoizen horrelako kartelak daude.

Lemoizen horrelako kartelak daude.

Erromeria larunbatean ospatu zen, irailak 9, Sarakoetxeko Legunek antolatuta. Hona hemen Roge Blascok pasatu dizkigun irudi batzuk:

https://youtu.be/n5wQi1lWG9w

https://youtu.be/16RUXjOg7uQ

Berez, ez zen ospatu ohiko baserrian, auzoko beste batean baizik. Izan ere, ohiko baserria da zentralaren eremuaren barruan geratu zirenetako bat. Lemoizko udal eratu berriak baimena eskatu zion Jaurlaritzari erromeria ohiko baserrian egin ahal izateko, baina Jaurlaritzak erantzun zuen parajea ez dagoela egoera onean, egokitzeko lan batzuk egin behar direla eta lan horiek egiteko astirik ez zegoela. Gauzak horrela, aurten ez baina badirudi datorren urtean Sarakoetxeko erromeria ohiko baserrian egiteko arazorik ez dela egongo.

Arestian esan bezala, Eguzkikooi gustatuko litzaiguke interpretatzea honako hau, bere xumean, pauso bat dela normalizazio-bidean. Alabaina, benetako normalizazioa ez da gertatuko Lemoizko zentralarekin eta inguruko lursailekin zer egin eztabaida sozial baten bitartez argitu ezean. Eta Jaurlaritza, 2019tik zentralaren jabe dena, eztabaida hori espresuki ukatzen ari da.

Zentralari eta inguruko eremuari buruzko eztabaida soziala ezinbestekoa da. Jaurlaritzak baihituta dauka, ordea.

Zentralari eta inguruko eremuari buruzko eztabaida soziala ezinbestekoa da. Jaurlaritzak baihituta dauka, ordea.

Beti izango da une egokia horrelako eztabaida bati ekiteko, baina gaur egungoak bereziki egokia dirudi. Zergatik? Jaurlaritzak azken urteotan Lemoizerako sustantu duen arrain-haztegi handiaren proiektua bide bazterrean geratu delako, ez dakigu behin betiko, baina bolada luze baterako behintzat bai. Izan ere, hainbat urtez proiektuarekin bueltaka ibili ondoren, interesatuta egon zitekeen inbertitzailerik ezean, Next Generation funts europarretako dirulaguntzak eskatzeari berari uko egin behar izan dio Jaurlaritzak.

Lemoizen, herritarrokiko zor historiko handia dago, baita aukera bikaina ere, bereziki ingurumenaren alorrean.

EGUZKI, 2023ko irailean

Erromerian irakurritako mezua.- Joan den larunbateko erromerian, Bengotxes baserriko seme Valentin Elortegiren mezu bat irakurri zen. Gaztelaniaz dago eta, interesatuta bazaude, osorik aurkituko duzu albiste honen beraren gaztelaniazko bertsioan. Valentinek, lanbidez ingeniaria denak, Lemoizko zentral nuklearrari buruzko tesina bat egin zuen. Lan horretatik abiatuta, Roge Blascok  “Basordas, el no-territorio/Lurraldea ez dena” izenburuko bideo/elkarrizketa egin zuen (Central nuclear de Lemoiz. Basordas el no-territorio. Lurraldea ez dena. – YouTube).

Biometanizazio-plantak Nafarroan: distira guztiak ez dira energia garbia

HTN-biometanizacion-Caparroso-1024x526

Azken aldian biometanizazio-plantak ugaritzen ari dira Nafarroan. Honela, Biomendik Mendigorrian, HTNk Caparroson eta E-Cogeneración-ek Cabanillasen dituzten instalazioez gain, planta berriak iragarri dituzte Imotzen, Lerinen eta Valtierran, eta Cabanillasen dagoena handituko da.

Mota honetako planta gehienak abeltzaintzako ustiategi handien ondoan ezartzen dira. Teorian, ganaduak sortutako materia organikoa deskonposatu eta biogasa ekoizteko helburuarekin, batez ere elektrizitatea sortzeko eta sare elektrikora isurtzeko. Prozesu honek beroa ere sortzen du, eta, oro har, instalazioetan bertan berraprobetxatzen da. Bitartean, prozesu horren ondoriozko azken hondakina, digestatoa, medeagarri gisa aplika daiteke lurzoruetan. Aurkezpen hau ezin erakargarriagoa da: ekonomia zirkularraren eta alternatiba berdearen adibide bikaina, energia berriztagarriaren ekoizpena, hondakinen kudeaketan arazoak saihesten dituena…

Hala ere, zaila da planta hauen egokitasuna objektiboki baloratzea, kontuan hartu gabe zein testuingurutan ezartzen diren eta zer ondorio dituzten. Distira guztiak ez baitira energia garbia. Ezinezkoa da biometanizazioaz hitz egitea Nafarroan, honek sortu duen dinamika eta gatazken konstelazioa kontuan hartu gabe: makrogranjak hedatzea eta abeltzaintza eredu hiperintentsibo bat hedatzea, hondakin organiko ugari sortzea, lurzoru emankorretan eragin negatiboa izatea… Honelako egoera batean, biometanizazio-planten instalazioa, abeltzaintza industrialari lotua doana, hondamenaren kapitalismoa deritzonarekin bat etorriko litzateke: honelako proiektuak sustatzen dituztenek mozkin erantsia bilatzen dute eragiten dituzten arazo eta hondamendiei esker.

Nafarroan azken hamarkadetan abeltzaintza industrialaren garapenaren berri emate aldera, datu bat: 1988tik 2022ra behi-aziendak % 41,91 hazi dira, eta % 271,21 txerri-aziendak. Aldi berean, Nafarroako biztanleria % 29,46 hazi da. Honek erakusten digu abeltzaintza eredu jakin bat inposatu dela, esportaziora bideratuta dagoena, eta ez barne-kontsumora, eta horrekin batera, ondorio kaltegarrien kateatze bat ekarri izan duena: familia etxaldeen desagerpena, animalien kontzentrazioa, hondakin organikoen neurrigabeko igoera, hondakin hauek desagerrarazteko premia larria, garbiketarako uraren erabilera intentsiboa… Honek guztiak konpostatzen zailak diren hondakinak sortzen ditu, eta horrenbestez ur-baliabideen kutsadura dakar, Ultzama ibaiaren arroan edo Alesbes eta Martzillan egiaztatzen ari garen bezala…

2007. urtea funtsezkoa da. Rodriguez Zapateroren Gobernuak 661/2007 Errege Dekretua onartu zuen, berriztagarrien errentagarritasuna eta hedapena bultzatzeko ordainsari-esparrua ezarri zuena. Metano ekoizpena energia berriztagarritzat jotzen zenez, abeltzaintzako enpresa handiek biometanizazio-plantak ezartzeko aukera ikusi zuten, mindekin biogasa ekoizteko, hobari altuko energia, alegia. Jarduera eta mozkinak zabaltzeko modu ona, beraz. Prozesu hau, hala ere, ez zen krisitik kanpo geratu, geroago aldatu egin baitzen primak energia sortzera murriztu zituen araudia. Gogoratu Ultzamako Bioenergiaren porrota, irregulartasunez josia eta Ultzamako udalari hainbeste sufriarazi ziona.

Gaur egun, 2000. urteko lehen urteetan gertatu zenaren antzeko egoeran gaude, berriztagarrien burbuila berri baten hasieran. Enpresek azpiegitura berriak eraikitzeari ekin diote kontrolik gabe, energia-plangintza desberdinen eta haien laguntza ekonomikoen berotasunean. Eta biometanizazioa ez da hortik kanpo geratzen, ikus daitekeen bezala.

Biometanizazio plantak irtenbide gisa aurkezten dira, nahiz eta haien itzalean negozio aukera bat baino ez egon, produktuen ziklo bitala luzatuz. Horren froga gisa, nahikoa da egiaztatzea Nafarroan badirela, lege hutsune bat aprobetxatuz, biometanizagailuak erabiltzen ari direnak, minda propioak ez ezik, toxikoak ez diren mota guztietako industria hondakin organikoak tratatzeko ere. Kasu paradigmatiko bat Mendigorriako biometanizazio instalazioan dugu: 2020an, datu eskuragarriak ditugun azken urtean, txerri-minda propioen tratamenduaz gain, Nafarroako industria-hondakinetatik zetozen 31.319 Tn tratatu ziren eta beste autonomia-erkidego batzuetatik, batez ere EAEtik eta Kantabriatik zetozen beste 37.389 Tn. Eta Mendigorriako kasua ez da salbuespena.

Biometanizazio-plantak Nafarroako abeltzaintza ustiategietan integratzeak gizarte eta ingurumen kostu onartezina suposatzen du. Gurpil zoro bati erantzuten dio: biometanizazioak abeltzaintza industrialak sortutako hondakin organikoen pilaketaren arazo larriari erantzuten dio. Hala ere, negozio mota hau errentagarria da soilik beste industria batzuetako hondakinak kudeatzen dituelako eta kudeaketa horrengatik kobratzen delako. Honen ondorioz, berez handia den minda-kopurua areagotzen da, eta minda horiek lurzoruetara bota behar izaten dira. Gainera, hauekin batera isurtzen diren kutsatzaileak ere ugaritu egiten dira, eta ehunka kilometrotatik datorren hondakinen garraioa ere areagotzen da.

Beraz, eredu honek ez die abeltzaintza sektorearen beharrei erantzuten, instalazio handien aldeko apustua egiten baitu. Ezta tokiko garapen jasangarriari ere, familia ustiategiak desagerrarazten dituelako. Ezta segurtasun hidrikoari ere, lurzoruak eta akuiferoak nitratoekin kutsatzen baititu. Ez eta lurzoruko nutrienteak modu osasuntsuan mantentzeko beharrari ere, hondakin industrialak eta metal astunak nahasten dituen digestatoa isurtzen baitute.

Hasieran esaten genuen bezala, egoera ez da batere itxaropentsua. Biometanizazio-planta berrien iragarpena makrogranjak instalatzeko edo daudenak handitzeko eskaera berriekin batera egin da. 2021eko azarotik 2023ko abuztura arte, gutxienez abeltzaintza intentsiboko 16 instalazio berri edo handitze eskatu dira, osotara, 60.899 txerri eta 5.537 behi gehiago suposatzen dutenak.

Honen aurrean, Nafarroako Gobernu berriak aukera du gaurdaino aurrera eraman dituen eta hain emaitza txarrak eman dituzten politikak zuzentzeko. Biometanizazio planten instalazioa erraztea edo behar bezala ez kontrolatzea makrogranjen hedapena elikatzea da. Bide horretatik, lehen sektorea bezalako esparru estrategikoa hipotekatzen da, lurraldea desorekatzen da eta espekulazio burbuila berriak elikatzen dira. Aldi berean, abeltzaintza estentsiboari laguntza irmoa eman beharko lioke, hori baita abeltzaintza ekoizpen industrializatuaren alternatiba jasangarri bakarra, beste erronka batzuetan laguntzeko gai dena, hala nola landa eremuko despopulazioaren eta krisi klimatikoaren aurkako borrokan. Baina horretarako, borondatea behar da. Orain arte frogatu ez duena.

Mikel Saralegi eta Jesus Arbizu (Txurio), Sustrai Erakuntza fundazioaren kideak.

 

Arborizidioak ezkutatzen duena

baso-biziak-plataforma

Duela bi urte sortu zen Baso Biziak plataforma, baso bizien alde eta monolaborantzaren kontrako aldarriarekin, ikusita pinudietako xingola marroia hankaz gora jartzen ari zela sektore hori; eta, baso politika beste norabide jasangarriago baterantz jarri beharrean, zaharrak berri, eukaliptoaren gorakada ezarri dute sektoreko agintariek.

Basora, mendira begiratzen dugu, baina baita gune urbanoetan dauzkagun edo izan nahi ditugun denon berdeguneei ere; izan ere, herritarrok, oro har, mendian baino gehiago kalean ematen ditugu gure bizitzaren ordurik gehienak. Beraz, ezin dugu, ez dugu egin nahi binomio bereizgarririk kalearen eta mendiaren artean, gure osasuna bietan, eta bereziki gune urbanoetan, jokoan daukagulako gero eta gehiago.

Azken urteotako bero-boladek, lehorteak, suteek eta klima larrialdiak dakartzaten arazo horiei guztiei gehitu zaizkio hainbat udaletako arborizidioak asfalto basatiaren alde, betiere interes pribatuen mesederako. Ikus Iruñean, Donostian, Deustun, Zarautzen, Astigarragan, Irunen eta penintsulako beste hainbat herritan egiten ari diren edo egin nahi dituzten txikizioak.

Guk, beste askok bezala, argi daukagu gero eta beharrezkoak direla berdeguneak, izan zuhaitz, parke, lorategi edota eraztun berde, horiek bermatuko dizkigutelako kanpoko aterpe klimatikoak muturreko egoeren aurrean.

Berdegune hauek guztiek, herritarron osasunerako mesedegarria den zerrenda luzea dakarte berarekin, hala nola tenperaturaren kontrola, kutsadura akustikoa murriztea, arnasten dugun airea garbitzea, uraren erregulazioa, osasun psikologikoa eta fisikoa hobetzea, ekonomia hobetzea, bioaniztasuna ugaritzea…

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, bero-boladak muturreko fenomeno meteorologiko arriskutsuenetako bat dira, eta horrek morbilitatea eta hilkortasuna areagotzea eragiten du.

Ikerketa ugari daude guzti honen inguruan, baina guk Hiritik Harira taldeak egindako azterketa bati erreparatu diogu; bertan, gure hiriburuek dauzkaten gune artifizializatuak eta berdeguneak kontrajartzen dira tenperaturaren arabera, eta guri dagozkigun ondorioen artean hauexek aukeratu ditugu: zuhaitzak eta landaredia gehiagotu egin behar dira, eremu berdeak zaindu eta hauek sortzen dituzten onura klimatiko zein naturalak mantendu, azpiegitura berdeak sendotuz.

Bestalde, The Lancet argitalpen zientifikoak publikatu du Europako 93 gune urbanotan egindako ikerketa bat, zera gomendatuz: %30 handituko bagenitu berdeguneak, 0,4 gradu jaitsiko litzateke hirietako batez besteko tenperatura, bero-boladek eragindako heriotzen %40 ekidinez. Hainbat gune urbanotan bide hori hartzen ari dira, hala nola Parisen, non 2026ra arte, 170.000 zuhaitz landatuko dituzten; horrekin batera, aparkalekuak kenduko dira berdegune bilakatzeko 2030erako, eta asfaltoaren %40 eraitsiko da.

Hau guztia ikusita, ezer gutxi gehitu dezakegu Administrazioan daudenen erabakiak zentzudunak izan daitezen, politika pribatuek eta interes partikularrak ez daitezen denon osasunaren eta biziraupenaren gainetik jarri; kontrakoa egitea, hots, arborizidioak burutzea eta berdeguneak ez handitzea, herritarron osasunaren eta beraien ahalmen ekonomikoaren kontrako politikak bultzatzea litzateke.

Zentzudunak izan gaitezen, mesedez.

Baso Biziak Plataforma

 

 

 

Errausketaren aurkako giza kate berria, igandean, Kontxan

IMG-20230823-WA0008Aurten ere, irailaren bigarren igandean erraustegiaren aurkako giza katea egingo da Donostian, Alderdi Edertik goizeko 11:00etan hasita. Eguzkik ere deialdiarekin bat egiten du. Gaur goizean ekimenaren berri emateko prentsaurrekoa egin da Kontxako pasealekuan bertan.  Hona hemen bertan aipatu diren arrazoiak…

Errausketaren Aurkako Mugimendua urteroko martxari jarraipena eman beharrean aurkitzen da, Gipuzkoan hondakinen arazoa urtetik urtera larriagotzen ari baita. Bada hiru urte Donostiako erraustegia hondakinak erretzen ari dela eta gure agintariek beste bi proiektu dituzte buruan, Bergaran eta Zumarragan, “pirolisi” izenaren atzean paper fabriketako hondakinak eta plastikoak erretzeko.

Donostiako erraustegiak sortutako kutsadura, hiru urte bakarrik pasa direnean, oso nabaria da inguruko lur, landare eta arraultzetan, ToxicoWatch fundazio holandarraren analisiek erakusten duten moduan. Bestalde, duela urtebete antzeman zen Arkaitzerreko kutsadurari ez zaio konponbiderik jarri; errekako ur kutsatuak bildu eta Loiolako araztegitik pasa ondoren itsasora bidaltzea bururatu zaie. Ekopol taldeak (EHU) milaka aldiz kutsadura mailak gainditzea eta ehunka aldiz gelditzea/martxan jartzea salatu eta kanpoko auditoria eskatu du. Sute berri bat, hiru astez energiarik sortu gabe hondakinak erretzea, 42 egunez tratatu gabeko hondakinak erretzea… etenik ez dute erraustegian geltatzen diren matxurak, istripuak eta irregulartasunak.

Gaur goizean Kontxan bertan egindako egindakoprentsaurrekoa.

Gaur goizean Kontxan bertan egindako prentsaurrekoa.

Erraustegia martxan jarri aurretik esan genuen bezala, honek Gipuzkoako gaikako bilketan eragin negatiboa izaten hasi da. Azken hiru urteetako (2020, 2021, 2022) datu ofizialak kontuan hartuta, Gipuzkoan materia organikoaren bilketa biztanleko 80 kg-tik 75 kg-ra jaitsi da; biztanleko errefusa, aldiz, 177 kg-tik 184kg-ra igo da.

Donostiako kasua are eta larriagoa da; 2015az geroztik ezer egin ez denez, gaikako bilketari dagokionez Donostia da Gipuzkoa osoko datu kaskarrenak ematen dituen herria. Hiru urteko epe berdinean materia organikoaren bilketa, biztanleko 33 kg-tik 32 kg-ra jaitsi da eta errefusa 254 kg-tik 265 kg-ra igo; Donostian gaika %41a besterik ez da jasotzen, Europako arauek agintzen dutenaren %50aren oso azpitik.

Zaldibarko zulo beltza desagertu denean, eta urtez urte okertzen doan egoera honi irtenbide ekologikoa eman ordez, hondakinen murriztea, berrerabiltzea, birziklapenaren bidez, Gipuzkoako agintariek herrialdea gai desberdinen erraustegiz betetzea baino idea hoberik ez dute. Paparrean 2030 agendaren ikurra daramate  eta buruan desarrollismoa, ekonomia, eta honek dakarren kutsaduraren hazkundea.

Egoera tamalgarri honen aurrean, giza katea antolatu da Donostiako Kontxan, Alderdi Ederretik abiatuta, irailaren 10ean goizeko 11:00etan.

– HONDAKINAK MURRIZTEKO PLAN ERAGINKORRAK BEHAR DITUGU

– AHALIK ETA HONDAKIN GEHIEN BERRERABILI ETA BIRZIKLATZEKO GAIKAKO BILKETARIK ERAGINKORRENAK ERABILTZEA ESKATZEN DUGU

– ERRAUSKETA EZ DA IRTENBIDEA, EZ DONOSTIAN, EZ BERGARAN, EZ ZUMARRAGAN, EZ INON.

DONOSTIA BIZIRIK – URRETXU-ZUMARRAGA BIZI! – LARRAMENDIKO ARNASA – ERRAUSKETAREN AURKAKO MUGIMENDUA

errausketa_logoa